De voorbije dagen werden tests uitgevoerd op zowel bewoners als personeel die symptomen van het coronavirus vertoonden. "Maar die bleken gelukkig negatief", zegt Frank Acke, schepen voor Welzijnsbeleid en Sociale Zaken. "De vier woonzorgcentra in Wevelgem, Moorsele en Gullegem kennen op vandaag dus geen besmettingen."
...

De voorbije dagen werden tests uitgevoerd op zowel bewoners als personeel die symptomen van het coronavirus vertoonden. "Maar die bleken gelukkig negatief", zegt Frank Acke, schepen voor Welzijnsbeleid en Sociale Zaken. "De vier woonzorgcentra in Wevelgem, Moorsele en Gullegem kennen op vandaag dus geen besmettingen." Testmateriaal om iedereen te testen zal voor drie van de vier woonzorgcentra in de nabije toekomst echter niet beschikbaar zijn. Enkel Sint-Camillus kreeg al de bevestiging dat alle medewerkers ook getest zullen kunnen worden. Zij zullen worden getest ondehet 'outbreak-preventie'-criterium, als een van de centra waar nog geen besmettingen zijn gemeld, maar waar men door extra in te zetten van de goede handhygiëne en een correct gebruik van beschikbare beschermingsmiddelen een uitbraak wil vermijden. Vanaf morgen, zaterdag 18 april, mag Sint-Camillus een levering testmateriaal verwachten, een heel concrete timing voor de afname van die testen is er nog niet."Onze woonzorgcentra zijn overigens tevreden met de verlening van het bezoekverbod door de Vlaamse regering", zegt schepen Acke nog. "Nu de maatregelen versoepelen zou volgens hen de vele geleverde inspanning teniet kunnen doen.""Wij begrijpen dat de situatie voor de families en bewoners lastig is en blijft. In uitzonderlijke gevallen kan wél bezoek toegelaten worden, bijvoorbeeld bij een bewoner die palliatief of terminaal is. Ook hier geldt natuurlijk dat de veiligheids- en gezondheidsvoorwaarden gerespecteerd worden."De Wevelgemse woonzorgcentra kijken net als iedereen vooral uit naar het moment waarop maatregelen versoepeld kunnen worden. "Al beseft iedereen dat daar een goede voorbereiding en afstemming voor nodig is. Voor de opgenomen bewoners, waarvan de meesten een hoge zorggraad en kwetsbaarheid hebben, is voorzichtigheid en geleidelijkheid geboden", besluit schepen Frank Acke.