De uitbouw van het Roobaertpark, pal naast de bestaande Godelievewijk, geeft het stadsbestuur van Roeselare de kans om enkele heikele punten van de wijk en haar bewoners aan te pakken, zegt schepen Griet Coppé (CD&V). "De vernieuwing is noodzakelijk", verduidelijkt ze. "We willen mogelijke wateroverlast wegwerken en er is ook nood aan voetgangers- en fietsvriendelijke wegen. De bewoners vragen ook meer ruimte voor groen en ontmoeting. Daar willen we nu een antwoord op bieden."
...

De uitbouw van het Roobaertpark, pal naast de bestaande Godelievewijk, geeft het stadsbestuur van Roeselare de kans om enkele heikele punten van de wijk en haar bewoners aan te pakken, zegt schepen Griet Coppé (CD&V). "De vernieuwing is noodzakelijk", verduidelijkt ze. "We willen mogelijke wateroverlast wegwerken en er is ook nood aan voetgangers- en fietsvriendelijke wegen. De bewoners vragen ook meer ruimte voor groen en ontmoeting. Daar willen we nu een antwoord op bieden."Op 4 juli 2018 organiseerde de stad al een uitgebreid participatiemoment. "Met die feedback gaan we nu aan de slag", valt te horen. "De verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker primeert en traag verkeer staat eveneens voorop. We willen ook het netwerk trage wegen versterken en sluip- en doorgaand verkeer minimaliseren."Onder de noemer Godelieve Kanaliseert worden een aantal maatregelen getroffen om de waterbeheersing efficiënt te laten verlopen. "We richtingen nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden in", pikt schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) in. "Die komen rond de Duivelsbeek, Mandel en Kasteelbeek en aan de Collievijverbeek in de Ieperstraat. Er wordt een gescheiden rioolstelsel gerealiseerd in de Honzebroekstraat en Lakenstraat, net als in de Gitsestraat en Bobijnstraat. Naast de Sint-Amandsbeek wordt een vuilwaterriool aangelegd, wat ook het geval is langs de Collievijverbeek. En projectontwikkelaars zijn verplicht om bij nieuwe verkavelingen 820 vierkante meter hemelwaterbuffer per hectare verharde oppervlakte te voorzien. Dat is meer dan het dubbele dat op vandaag nodig is."De Sint-Amandsbeek wordt dan weer gesaneerd en in de Gitsestraat, Oude Noordlaan en Honzebroekstraat komt er extra ontharding en vergroening, net als waterdoorlaatbare bestrating en een gescheiden rioolstelsel."Ook de Brugsesteenweg - tussen de Noordlaan en de Leopold III-laan - krijgt een gescheiden rioolstelsel met grote bufferriolen en de Sint-Amandsbeek wordt aan de waterbufferbekkens van de Spoorweglaan verbonden."Ook een goeie verkeerscirculatie is belangrijk, klinkt het. "Met 'Godelieve Verbindt' willen we de verkeersafwikkeling optimaliseren", stelt schepen Griet Coppé. In de Oude Noordlaan zal éénrichtingsverkeer richting Gitsestraat gelden en in die laatste straat komt er éénrichtingsverkeer tussen de Oude Noordlaan en de Noordlaan. De dubbele rijrichting tot de Honzebroekstraat blijft behouden."De Gitsestraat tussen de Honzebroekstraat en Rolariusweg wordt eveneens aangepakt. Tot Ter Beke geldt er een dubbele rijrichting, maar van Ter Beke tot de Rolariusweg kan je slechts in één richting rijden. De schoolomgeving van De Bonte Specht en Lenteland in de Honzebroekstraat wordt ook onder handen genomen. Daar zal er éénrichtingsverkeer gelden tussen de Biezenstraat en de Beekstraat.In de Honzebroekstraat zelf blijft de dubbele rijrichting tussen de Biezenstraat en de Jacobus Vermanderstraat behouden. In de omgeving van het Roobaertpark is er éénrichtingsverkeer naar de grote ring. "Deze ingrepen zijn nodig om het verkeer veiliger te maken. Uiteraard zullen we alle betrokken straten ook infrastructureel gepast, en groener, inrichten."Het nieuwe Roobaertpark wordt ook aangesloten op het warmtenet van Mirom, dat van De Zilten tot de Biezenstraat zal lopen. "We beseffen dat dit allemaal zeer ingrijpende werken zijn, maar de wijk, die drie keer zoveel inwoners als Oekene telt, zal er erg leefbaar door worden. Daarom willen we de betrokken bewoners zo goed mogelijk informeren."Vanavond stond een stevige infosessie gepland. "Maar we willen meer doen. Er komen infoborden in de wijk, we zijn van plan om op gezette tijden een krantje te bedelen in de Godelievewijk, waar alle nuttige informatie in te vinden zal zijn en per fase zullen we ook bewonersbrieven versturen en nieuwe infomomenten organiseren. En als het echt dringend is - bijvoorbeeld een gaslek tijdens de werken - zullen we de mensen ook via sms verwittigen."Met de plannen is een investering van 12 tot 13 miljoen euro gemoeid. Dat bedrag is afkomstig van de stad, maar ook de betrokken partners doen hun duit in het zakje en de Vlaamse regering komt met subsidies over de brug.De werken zullen gefaseerd aangepakt worden. In oktober starten de eerste activiteiten aan het deeltje van de Brugsesteenweg. "Die moeten in 2020 al afgerond zijn, net als De Zilten tot de Biezenstraat. In 2021 staat de Honzebroekstraat op de planning en in 2022 en 2023 is het de beurt aan de sanering van de Sint-Amandsbeek en wordt ook de Gitsestraat vernieuwd.