Op zondag 13 september vertrekken de reuzen Gitsy en Moanday om 10.40 uur in suite van de sporthal naar het marktplein, waar ze om 11 uur trouwen. Dankzij de steun van erfgoedcel TERF zal een tiental reuzen uit de omliggende gemeenten getuige zijn van dit huwelijk.
...