In de gemeenteraad van 19 december vroeg raadslid Eric Jaeghers (Vl. Belang) waarom stad Gistel het SAVE-charter nog niet heeft ondertekend. Dit initiatief van de Ouders van Verongelukte Kinderen wenst gemeenten via het project SAVE steden en gemeenten meer te betrekken bij de strijd voor meer verkeersveiligheid.
...

In de gemeenteraad van 19 december vroeg raadslid Eric Jaeghers (Vl. Belang) waarom stad Gistel het SAVE-charter nog niet heeft ondertekend. Dit initiatief van de Ouders van Verongelukte Kinderen wenst gemeenten via het project SAVE steden en gemeenten meer te betrekken bij de strijd voor meer verkeersveiligheid. "Met zeven doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid, wenst het OVK lokale besturen aan te sporen om een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen waar jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, zodat er geen jonge verkeersslachtoffers meer zouden vallen", aldus Eric Jaeghers. Meer dan 100 gemeenten hebben intussen het charter ondertekend en geven actief vorm aan een verkeersveilige mobiliteit. Ook Groen kaartte de verkeersproblematiek al enkele keren in de gemeenteraad aan. Zo werd op 11 december een actie ondernomen omtrent de zorgwekkende toestand van de fietsers in de Stationsstraat, die steeds meer verplicht worden om op het voetpad te rijden. "Het stadsbestuur schafte begin april tellers aan om de verkeersstromen te meten in het centrum en op locaties met veel sluipverkeer. Tot op heden werd op geen enkele manier gecommuniceerd over de gegevens en de daaraan gekoppelde oplossingen", aldus raadslid Kimberley Maenhoudt. Groen pleit ervoor om van de Hoog- en Stationsstraat fietsstraten te maken. Afgelopen dinsdag voerde Open VLD Gistel een fietsactie aan VBS Gravenbos en op woensdag werd dezelfde actie herhaald aan de poorten van de andere basisscholen. Zo wil Open VLD benadrukken dat ze deze legislatuur massaal zullen inzetten op veilige schoolomgevingen. Zo zal met de nieuw opgerichte mobiliteitsraad een herziening van het verouderde mobiliteitsplan aangepakt worden. Volgens burgemeester Defreyne wordt aan de raad extra slagkracht gegeven door jaarlijks budgetten vrij te maken voor het herinrichten van schoolomgevingen, het aankopen van verkeerstechnieken en het verbeteren van de infrastructuur om het verkeerscomfort te verhogen. Aan de provincie wordt gevraagd om ledverlichting langs de Groene 62 te plaatsen. Voor de werken in de Vaart-, Sport- en Zomerloosstraat wordt 1.000.000 euro uitgetrokken. (MVS)