Voorzitter Toon Beelaerts en regisseur Jan Bonne willen samen de Godelieveprocessie actualiseren en een nieuw elan geven, maar ook laten uitgroeien tot een volksfeest voor iedereen, met Godelieve als centrale gast. "Het middeleeuws verhaal is nog steeds brandend actueel: het gaat over armoedebestrijding, huwelijkstrouw, mishandeling, gelijkheid en vreemdelingenpolitiek", vertelt voorzitter van het processiecomité Toon Beelaerts.
...