Voorzitter Toon Beelaerts en regisseur Jan Bonne willen samen de Godelieveprocessie actualiseren en een nieuw elan geven, maar ook laten uitgroeien tot een volksfeest voor iedereen, met Godelieve als centrale gast. "Het middeleeuws verhaal is nog steeds brandend actueel: het gaat over armoedebestrijding, huwelijkstrouw, mishandeling, gelijkheid en vreemdelingenpolitiek", vertelt voorzitter van het processiecomité Toon Beelaerts.
...

Voorzitter Toon Beelaerts en regisseur Jan Bonne willen samen de Godelieveprocessie actualiseren en een nieuw elan geven, maar ook laten uitgroeien tot een volksfeest voor iedereen, met Godelieve als centrale gast. "Het middeleeuws verhaal is nog steeds brandend actueel: het gaat over armoedebestrijding, huwelijkstrouw, mishandeling, gelijkheid en vreemdelingenpolitiek", vertelt voorzitter van het processiecomité Toon Beelaerts.Met Torhoutenaar Jan Bonne kwam in 2016 een nieuwe regisseur aan het roer. Hij regisseerde onder meer al de Reiefeesten en de Sterrestoet in Brugge, de Zeewijding in Zeebrugge en de Kaasfeesten in Lo. Hij werkte ook mee aan de Boetprocessie in Veurne. Nadat regisseur Guido Willaert om gezondheidsredenen een stap terugzette, werd Arnold Lernout voor één jaar regisseur en hij rondde de vernieuwingen van zijn voorganger af. "Zelf had ik mentaal al afscheid genomen van de processie. Daarvoor was ik tien keer assistent-regisseur en vijftien keer hoofdregisseur geweest. Onze processie mag niet te lang door één en dezelfde persoon worden geregisseerd, vernieuwing is steeds nodig", vertelt Arnold.Jan Bonne wil samen met het comité en heemkundigen aandacht schenken aan de verhaallijn. "Is die nog van deze tijd en moet die op termijn niet hertekend worden? Tot op vandaag moesten we een middeleeuws verhaal vertellen met muziek, dans en kostuums", aldus de regisseur. "We moeten een kwalitatief verhaal leveren, zeker voor velen die het Godelieveverhaal niet meer kennen". Een steeds terugkerende vraag is dan ook of er nog voldoende publieke belangstelling is voor processies? Dat is zeker het geval, alleen moeten we het verhaal brengen op een actuele manier. Een processie anno 2019 is niet hetzelfde als pakweg vijftig jaar geleden. Toen kende iedereen het verhaal nog, nu liggen de kaarten anders. Religie staat onder druk en jonge figuranten aantrekken, verloopt soms moeizaam. Vroeger namen scholen verplicht deel aan de processie, nu niet meer. Toch slagen we er in Gistel altijd in voldoende volk op de been te krijgen."In overleg met het stadsbestuur werd enkele jaren geleden beslist om na afloop van de processie een volksfeest te organiseren in het stadspark waarbij iedereen welkom is om even gezellig te keuvelen bij een natje, een droogje en wat muziek. "Godelievekermis moet meer zijn dan alleen maar een mooi processie-uurtje dat vooral de toeschouwers wat te bieden heeft. Het is het ideale moment om de oud-Gistelnaars, die al jaren mee opstappen in de processie, nog eens terug te zien. De bedoeling is om dit te laten groeien tot een waar volksfeest met Godelieve als centrale gast. De organisatie van dit slotfeest werd overgedragen aan vzw Stampaert, die lokaal werkt met rond kansarme gezinnen", onderstreept de voorzitter."De Vlaamse erkenning als Immaterieel Cultureel Erfgoed is vooral een waardering voor de inzet van de ruim 1.000 figuranten die elk jaar trouw op post zijn", besluiten Jan Bonne en Toon Beelaerts. (MVS)