In het verleden was de kerkfabriek Sint Jozef eigenaar en die zorgde ook voor de uitbating en het onderhoud van de gebouwen maar daar is nu een einde aan gekomen. De kerkfabriek liet weten niet langer geïnteresseerd te zijn in de uitbating van de site en trof intussen een regeling met de gemeente. Dirk Roelstraete, de man die aan de wieg stond van het zaalcomité, heeft het over een geslaagde overname. "Voor de bewoners van de Ginste is de gemeente de beste overnemer want alles blijft zoals in het verleden en het onderhoud van de gebouwen is verzekerd. Alleen gebeurt de uitbating nu door de gemeente."
...

In het verleden was de kerkfabriek Sint Jozef eigenaar en die zorgde ook voor de uitbating en het onderhoud van de gebouwen maar daar is nu een einde aan gekomen. De kerkfabriek liet weten niet langer geïnteresseerd te zijn in de uitbating van de site en trof intussen een regeling met de gemeente. Dirk Roelstraete, de man die aan de wieg stond van het zaalcomité, heeft het over een geslaagde overname. "Voor de bewoners van de Ginste is de gemeente de beste overnemer want alles blijft zoals in het verleden en het onderhoud van de gebouwen is verzekerd. Alleen gebeurt de uitbating nu door de gemeente." "Het zaalcomité Ginstezaal startte met de uitbating van de Ginstezaal op 1 januari 1996. Voordien was het de kerkfabriek die instond voor de uitbating. Toen de kerkfabriek te kennen gaf dat de uitbating beter kon, werd beslist om een vzw zaalcomité op te richten. Het doel van het zaalcomité bestond erin te zorgen voor een vlotte uitbating van de gebouwen ten voordele van de verenigingen van de Ginste en de lokale gemeenschap", schetst Dirk Roelstraete. "Alle verenigingen van de Ginste die gebruik maakten van de zaal konden rekenen op een gunstregime. Onze opdracht was te zorgen voor uitbating en onderhoud van de zaal, speelplein, jeugdlokalen en parkings." Het zaalcomité werd gesticht door Etienne Galle, Marc Tyberghien, Daniel Van Colen en Dirk Roelstraete. De kerkfabriek bleef evenwel eigenaar van de gebouwen. "Wij als zaalcomité moesten ook zorgen voor inkomsten en dat deden we door in de loop der jaren het aantal activiteiten in de Ginstezaal gevoelig uit te breiden zodat er een heel gamma aan activiteiten kon plaatsvinden zoals trouwfeesten, jubilea, eetfestijnen, babyborrels, kampioenvieringen, schoolfeesten en Chirofuiven. Om geld in het laatje te krijgen kwamen heel veel bekende artiesten over de vloer zoals De Kreuners, Gorki, comedians zoals Wouter Deprez, Rik de Leeuw en Freddy De Vadder. Kortom de Ginstezaal werd het kloppend hart van de Ginste"."De stopzetting is nu gebeurd na een signaal dat de kerkfabriek de verantwoordelijkheid voor de Ginstezaal niet langer op zich wou nemen. Anders gezegd: de kerkfabriek wou af van dat gebouw. Zo werd er een regeling getroffen met het gemeentebestuur volgens de formule van erfpacht", legt Dirk uit. "Deze oplossing heeft het grote voordeel dat het onderhoud en de kosten niet langer ten laste vielen van het zaalcomité. Wij zijn blij met de overname door de gemeente omdat er op die manier continuïteit blijft in werking en onderhoud en dat aan ongeveer dezelfde voorwaarden voor de gebruikers. In het verleden had de kerkfabriek met de gemeente al zware investeringen gedaan in de zaal door niet alleen de vloer maar ook de elektrische installaties en verwarming volledig te vernieuwen. Het zaalcomité zelf moest wel instaan voor verwarmingskosten, elektriciteitsverbruik, waterverbruik en verzekering en ook opdraaien voor kleinere herstellingen. De man die dat alles in goede banen leidde van het zaalcomité was wijlen Etienne Galle. Ik heb altijd het gevoel gehad dat de zaal in het verleden maximaal gebruikt werd voor de bevolking. Vorig jaar noteerden we nog ruim 90 verhuringen."Voortaan zal de verhuur van de Ginstezaal gebeuren onder dezelfde voorwaarden als de gemeentelijke feestzaal de Tjuf. Al bij al is dit voor de mensen van het vroegere zaalcomité de beste regeling en is de gemeente voor hen de beste overnemer. (CLY)