"Er bestaat al jaren een officieuze samenwerking", zegt schepen van Cultuurbeleid Grietje Goossens (Iedereen Tielt). "Zo is de zaal van het Gildhof lang niet ...

"Er bestaat al jaren een officieuze samenwerking", zegt schepen van Cultuurbeleid Grietje Goossens (Iedereen Tielt). "Zo is de zaal van het Gildhof lang niet voor elke artiest geschikt. Beginnende theatermakers, die het publiek nog moeten leren kennen, voelen zich beter thuis in de kleinere setting van Malpertuis."Er was al enige tijd sprake van deze samenwerking in een convenant te gieten. "Theater Malpertuis is voor de termijn van die overeenkomst verzekerd van een jaarlijkse subsidie van 7.500 euro en hoeft niet langer de beslissing van het schepencollege af te wachten."Een andere afspraak is dat er minstens 18 gastvoorstellingen per jaar bij Malpertuis plaatsvinden. "We zullen ook nauwer samenwerken voor de programmatie en het promoten van onze culturele activiteiten." (TVW)