Gilbert Coghe (72) is sedert 1976 inwoner van Roeselare, maar draagt zijn geboortedorp Westrozebeke duidelijk nog in het hart.
...

Gilbert Coghe (72) is sedert 1976 inwoner van Roeselare, maar draagt zijn geboortedorp Westrozebeke duidelijk nog in het hart. "Ik heb er altijd in het verenigingsleven gezeten", vertelt Gilbert, "Ik heb er de jeugdclub mee helpen oprichten en zat er ook in het Davidsfonds. Na mijn huwelijk was ik een tiental jaar uit roulatie. In 1982 engageerde ik mij voor de herdenking van 600 jaar Slag van Westrozebeke. Vanaf toen ben ik _ tot de vereniging een paar jaar geleden ophield te bestaan _ secretaris van het Arteveldecomité geweest.""Ik heb veel familie in Westrozebeke wonen. Een inventarisatie van overleden familieleden op het kerkhof was de aanleiding voor mijn eerste boek rond het Westrozebeekse kerkhof. Daarna volgden nog boeken rond de kerk, de Mariaverering in het dorp, het klooster, de Tweede Wereldoorlog en de verplichte tewerkstelling, en rond de start van de Eerste Wereldoorlog en de vlucht van de Westrozebekenaars uit hun dorp."Ook het nieuwe boek van Gilbert heeft de Eerste Wereldoorlog als onderwerp. "Dit keer worden de Westrozebeekse slachtoffers en de wederopbouw van het dorp behandeld", vertelt Gilbert. "Het boek bestaat uit twee grote delen: 'Leven en dood in oorlogstijd' en 'Terugkeer, herbevolking en wederopbouw'. Ook mijn eigen familie komt in het boek voor. Zo telde mijn familie aan moeders kant verspreid over 20 jaar vier slachtoffers. Mijn overgrootmoeder beviel tijdens de vlucht. Haar baby overleed kort nadien. Begin 1919 verdronk haar echtgenoot in onopgehelderde omstandigheden in een fontein op het dorpsplein van de gemeente waar ze verbleven.""Een ander familielid stierf in 1925 aan de gevolgen van het gifgas waaraan hij in de loopgraven was blootgesteld. Een schoonbroer van mijn grootvader stierf met drie anderen in 1934 toen ze abri's uit de Eerste Wereldoorlog zouden opblazen. Ze waren poeder voor de explosie aan het klaarmaken dat plots ontplofte."Westrozebeke werd tijdens de eerste wereldbrand volledig verwoest. "Westrozebeke telde bij het begin van de Eerste Wereldoorlog ruim 2.000 inwoners. Negentig procent sloeg op de vlucht toen de Duitsers in 1914 Westrozebeke naderden. Het resterende 200-tal werd in 1915 door de Duitsers verplicht geëvacueerd omdat het er te gevaarlijk werd. Het dorp werd vanuit Ieper immers beschoten door de geallieerden.""De heropbouw startte begin 1919. De eerste mensen die er aankwamen, bouwden een onderkomen met wat ze ter plaatse vonden. Daarna kwamen er barakken van het Koning Albertfonds. Van 1921 tot 1925 volgde de stenen heropbouw. De wederopbouw zou in 1930 voltooid zijn. Zou, want ik ontdekte dat een aantal boerderijen van de gegoede familie Vanheule na 1930 heropgebouwd werden. Zo herbouwden ze de hoeve die het ouderlijk huis van schrijver Willy Spillebeen is pas in 1932.""Verder is er in het boek onder andere aandacht voor Juul De Winde, voor de oorlogsmonumenten en voor straatnamen die verwijzen naar de oorlog."Het boek Westrozebeke(naars) en de Eerste Wereldoorlog: slachtoffers en wederopbouw telt 156 bladzijden en is geïllustreerd met tal van foto's, prentkaarten en documenten. Het werk kost 20 euro en kan besteld worden op de voorstelling op vrijdag 27 maart om 19.30 uur in het vroegere Westrozebeekse gemeentehuis of bij Gilbert Coghe via gilbertcoghe@telenet.be of 051 21 05 81. Wie de boekvoorstelling wil meemaken, dient vooraf te reserveren via dezelfde kanalen.