Eerstelijnsgezondheidscentrum De Piramide barst quasi uit haar voegen. Opgericht in 2017 biedt De Piramide consultaties aan aan ondertussen 5.500 patiënten. Het gezondheidscentrum krijgt wel vaak kritiek: de dokters vragen geen vergoeding rechtstreeks aan de patiënt. Op dit moment werken een 8-tal artsen in De Piramide. "Maar we hebben plaats te kort", oppert directeur Peter Depoot. "Als we tegemoet willen blijven komen aan de noden van onze patiënten en de groei van ons centrum, moeten we uitbreiden." Om dat te kunnen doen, kocht ELG De Piramide een pand op de Grote Markt waar eerder de FOD Financiën (belastingen) en het vredegerecht onderdak vonden.

"Het grootste deel van het gebouw stond al jaren leeg en heel recent verhuisde ook het vredegerecht naar LDC Allegro", aldus directeur Depoot. "Wij betalen met onze vzw een faire prijs, zonder enige subsidies te ontvangen voor de aankoop." Verhuizen plant De Piramide tegen de zomer van 2019. "We hopen tegen april alles rond qua verkoop rond te hebben, dan volgt nog een tweetal maanden om alles in te richten."

Wat de huidige gebouwen op het Vander Merschplein betreft, heerst vooral onduidelijkheid. "Momenteel stellen we de huizen gratis ter beschikking van Jakkedoe, de Meense jeugdwerking. Veerkracht IV maakt gebruik van de parking", zegt Peter Depoot nog. "Met de aankoop van de gebouwen in het centrum van de stad, dragen we bij tot het voorkomen van leegstand en het hervitaliseren van de stadskern. Samen met de Menenaars maken we de stad!" (OV)