Zorgwekkende cijfers over mentale gezondheid van jongeren: “Slechts tien procent durft om hulp vragen”

Het team achter kzitermee.be, met linksboven Jeremie Vaneeckhout (voorzitter) © MD
Margot Demeulemeester
Margot Demeulemeester Stadsreporter Kortrijk

De nood om te werken aan het mentale welbevinden van jongeren was nog nooit zo hoog. Regionaal onderzoek van Kzitermee.be toont namelijk aan met zorgwekkende cijfers dat het niet goed gesteld is met onze Zuid-West-Vlaamse jongeren.

Maar liefst 2.165 deelnemers, waarvan 1.315 meisjes en 819 jongens, lieten hun stem horen. Zo geeft 1 op 4 à 5 jongeren een lage levenstevredenheid aan en geven ze een gemiddelde score van 2,95/5 voor hun mentaal welzijn.

Deze studie was een initiatief van Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Leieland met onderzoeksondersteuning van Howest (onderzoeksgroep Toegepaste Gezondheidswetenschappen).

Vraag naar jeugdzorg neemt toe

“Er zijn verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en trends die impact hebben op de mentale gezondheid van jongeren en de vraag naar zorg en jeugdzorg doen toenemen. Zo zijn onder andere de toenemende prestatiedruk, sociale verwachtingen, groeiende kansenongelijkheid en de coronacrisis grote uitdagingen.”

“Samen met de regio wil Kzitermee.be werk maken van een gelukkig Zuid-West-Vlaanderen, waar jongeren zich goed voelen, zichzelf kunnen zijn en goed omringd zijn. Een missie waar we allemaal ons steentje in kunnen bijdragen”, aldus de voorzitter van Logo Leieland, Jeremie Vaneeckhout.

Steun van omgeving

Ondersteuning door de nabije omgeving wordt door de jongeren als belangrijk omschreven. Jongeren gaan voornamelijk naar hun ouders en vrienden als ze het moeilijk hebben. Daarbovenop blijkt uit de bevraging dat heel wat jongeren twijfels hebben of de stap niet durven zetten naar een hulpverleningsorganisatie.

Slechts 10% van de bevraagde jongeren geeft aan dat ze de stap zouden zetten naar hulpverlening, 43% twijfelt en 46% zou dit niet doen. Aangezien de drempel voor vele jongeren hoog is om een organisatie te contacteren, zal het project Kzitermee.be zich extra inzetten om de directe omgeving (vrienden, ouders, leerkrachten, …) handvaten aan te reiken om problemen bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken.

“We willen dit doen door hen te helpen met het opmerken van signalen. Het gaat hierbij om veranderingen in gedrag, bijvoorbeeld niet kunnen concentreren, minder goed slapen of taken uitstellen, en veranderingen in emoties zoals minder zin hebben om dingen te doen, minder energie hebben en piekeren”, zegt Laurence Platteau, lokale preventiewerker bij Logo Leieland.

Aanbod

De bevraging bracht ook in kaart welk aanbod jongeren nog missen in hun gemeente of stad. Daaruit blijkt dat 1 op 3 van de deelnemende jongeren vooral een ontmoetingsplaats mist. Jongeren voldoende plaats geven in de publieke ruimte is daarom ook één van de uitdagingen die blijkt uit de bevraging. Daarnaast pleit Kzitermee.be voor een beleid waarin jongeren meer betrokken worden.

“Uit de bevraging kunnen we eveneens concluderen dat de financiële kost, het taboe dat rust op geestelijke gezondheidsproblemen en het gebrek aan kennis van de hulpverleningsorganisaties grote belemmeringen zijn om professionele hulp te zoeken. In eerste instantie wil Kzitermee.be streven naar het voorkomen van mentale klachten door de veerkracht van jongeren te versterken en het taboe rond geestelijke gezondheid te doorbreken.”

“Als jongeren worstelen met een problematiek moet dit bespreekbaar zijn binnen het sociale netwerk, maar indien ondersteuning door de dichte omgeving onvoldoende blijkt, moeten ze eenvoudig de weg naar de juiste hulpverlening vinden”, besluit Laurence.

Mensen die het moeilijk hebben of iemand kennen die het moeilijk heeft, kunnen terecht op de website van www.kzitermee.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.