https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Zorghuis trakteert vrijwilligers en blikt vooruit op de toekomst

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Zorghuis, kregen de vrijwilligers een ontbijt aangeboden. (foto LB)
Redactie KW

Het Zorghuis in Oostende bestaat tien jaar en dat werd gevierd met een ontbijt voor de vrijwilligers. Er werd ook afscheid genomen van uittredend voorzitter en bezieler Johan Valcke.

Het Zorghuis Oostende werd opgericht in 2009 op initiatief van wijlen Els Cappelle en is een vrijwilligersproject om mensen met kanker, die er alleen voor staan of onvoldoende omringd zijn, de kans te bieden om voor, tijdens of na hun behandeling terug op adem te komen in de (t)huiselijke omgeving van het Zorghuis.

“Door corona konden we ons tienjarig bestaan niet in de kijker plaatsen en konden we ook het recent vernieuwde bestuur niet voorstellen. Johan Valcke verliet het bestuur na een jarenlange tomeloze inzet en werd tot erevoorzitter benoemd en drie nieuwe bestuursleden vonden hun weg naar het Zorghuis”, vertelt de nieuwe voorzitter Iris Vande Walle.

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, werden de vrijwilligers van het Zorghuis getrakteerd op een ontbijt en werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om Johan Valcke uit te zwaaien. Burgemeester Bart Tommelein kwam langs en benoemde hem tot erevoorzitter met een ludieke oorkonde.

Het Zorghuis blijft na al die jaren een belangrijke plek om mensen met kanker te ondersteunen. Alleenstaanden die niet of moeilijk voor zichzelf kunnen zorgen, mensen voor wie de partner en/of familie voor korte tijd de zorg niet op zich kan nemen en mensen die het financieel niet gemakkelijk hebben, kunnen hier terecht om terug op kracht te komen. Ondertussen zijn er vrijwilligers die dagelijks beschikbaar zijn om eens een babbeltje te slaan of te helpen waar nodig.

Toekomst veilig stellen

“Het Zorghuis heeft in zijn elfjarig bestaan een reputatie opgebouwd tot ver buiten Oostende. Op jaarbasis krijgen een 50-tal mensen hier tijdelijk onderdak. Belangrijk hierbij is de steun van Kom Op Tegen Kanker en van diverse Serviceclubs en bedrijven uit de Oostendse regio”, lichten ondervoorzitter Yvan Van den Broucke en voorzitter Iris Vande Walle, toe.

Het Zorghuis blijft ondertussen verder werken om de werking duurzaam uit te bouwen. “We willen werken aan een duurzaam project op zowel financieel als organisatorisch vlak om de toekomst veilig te stellen. Het nieuwe bestuur is daarbij al een belangrijke stap.”

“We zijn daarnaast ook bezig om een erkenning te krijgen bij FOD Sociale Zaken. Daardoor zouden we gesubsidieerd kunnen worden want op dit moment zijn we afhankelijk van donaties, legaten en Kom op Tegen Kanker. We willen het concept van het Zorghuis ook verder op de kaart zetten in Vlaanderen en ons werkgebied uitbreiden.”

“Inhoudelijk zouden we de werking dan weer willen uitbreiden op vlak van service en verzorging en zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken om de werking te verbreden met bijvoorbeeld palliatieve zorg”, legt Yvan Van den Broucke uit. (LB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten