Vakbonden kanten zich tegen privatisering van het AZ Sint-Jan bij fusie met AZ Sint-Lucas

De drie bonden hielden een actie aan de ingang van het AZ Sint-Jan Brugge. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Op dinsdagmorgen 31 mei hielden de drie vakbonden van de openbare sector actie aan de ingang van het AZ Sint-Jan in Brugge. Personeelsleden en bezoekers kregen een pamflet. Over de middag volgde nog een ijsje als toetje! De bonden willen daarmee het duidelijk signaal geven dat het publieke karakter van het ziekenhuis gevrijwaard moet blijven bij een eventuele fusie met het AZ Sint-Lucas.

De defusie van het AZ Sint-Jan Brugge met de campus Henri Serruys in Oostende bezorgt Johan Beernaert, secretaris van het ACV Openbare Diensten, angstgevoelens. De Oostendse ziekenhuizen Henry Serruys en AZ Damiaan zijn nu zelf bezig met een fusieoperatie, een vorm van publiekprivate samenwerking en ontkennen ten stelligste dat het om een privatisering gaat.

Privatisering?

Dat stelt Johan Beernaert alleszins niet gerust: “De bedoeling is om uit te pakken met een holding die de twee ziekenhuizen verenigt. Dat heeft de liberale Oostendse burgemeester Bart Tommelein toegegeven. Deze vzw krijgt een privaatrechtelijk karakter. Dus is er toch sprake van privatisering! We willen niet dat het in Brugge dezelfde richting uitgaat! Dank zij het openbare karakter garandeert het AZ Sint-Jan toegankelijke en kwalitatief heel hoogstaande zorg. Ook voor wie het niet kan betalen!”

Volgens Johan Beernaert is dat precies de voornaamste reden voor de vakbondsactie in Brugge: “Het personeelsstatuut en de verloning van de werknemers van het AZ Sint-Jan en het AZ Sint-Jan is sedert enkele jaren ongeveer gelijk. Misschien zijn er nog kleine verschillen rond verlof en onregelmatige uren. De essentie is betaalbare zorg voor iedereen, dat kan enkel een openbaar ziekenhuis garanderen. Een privaat ziekenhuis kan onbemiddelde patiënten weigeren.”

Druk

“De druk om de openbare zorg- en welzijnssector te privatiseren neemt toe. De privatiseringsdrang van de Vlaamse Regering is ongezien”, vult Alexander Haesaert van vakbond ACOD aan.

“AZ Sint-Jan is het enige openbare ziekenhuis van onze provincie. Het is mede dankzij deze publieke structuur en het innovatief referentiebeleid dat het ziekenhuis AV staat waar het vandaag is. AZ Sint-Jan is een referentie in de hele regio en zelfs daarbuiten. De sterkte van het openbare ziekenhuis is de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor elke patiënt.”

“Privatisering van de zorg is sowieso nadelig voor de werknemers én de patiënten: niet de zorg maar de winst komt centraal te staan. De vakorganisaties zijn niet tegen een fusie, maar vooral voor het behoud van het publiek karakter. Onze boodschap luidt: Fusie : ja ! Privatisering: nee!”

Voorbeeld

Voor Johan Bernaert is de fusie van SFX met AZ Sint-Jan enkele jaren geleden wel een goed voorbeeld van hoe het moet: “Dat is perfect verlopen, we hopen dat het ook zo gaat vor de fusie met het AZ Sint-Lucas. Niemand is tegen die fusie. Er moet enkel nog een sleutel gevonden worden voor de verdeling van de bestuursmandaten.”

“Sint-Lucas is kleiner met 500 bedden, het AZ Sint-Jan heft er 940. Het statuut dient toch niet angepast te worden aan de eisen van de kleinere instelling? Een ziekenhuis dat met publieke middelen gerund wordt, hoort geen winst te maken op de kap van de patiënten. Stel eens dat het private AZ Sint-Lucas groter zou zijn dan het AZ Sint-Jan: zou dan het openbar karakter bij en fusie gegarandeerd blijven? Ik vrees van niet…”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.