Helft van West-Vlaamse ziekenhuizen keert niet terug naar pre-corona kraambezoek

Onverwacht en onbeperkt op kraambezoek gaan zal in heel wat ziekenhuizen niet meer mogelijk zijn. © Pexels
Phebe Somers

Een bezoekbeperking op de kraamafdeling zou de zorg van kersverse mama’s en hun baby’s ten goede komen. Dat hebben we West-Vlaamse ziekenhuizen aan den lijve ondervonden tijdens de coronapandemie. Heel wat ziekenhuizen spelen in op die positieve reacties van de ouders met aangepaste bezoekregelingen. Het eigen gezin blijft altijd welkom, maar voor extern bezoek worden verschillende richtlijnen gehanteerd. Eén ding is zeker: 6 van de 11 ziekenhuizen schakelen niet terug over naar een vrij, onbeperkt bezoek zoals voor de pandemie.

Meer focus op educatie en nazorg

“Het feit dat er tijdens de pandemie geen bezoek – naast de partner en eventuele andere kinderen – toegelaten was op de materniteit is de kersverse mama’s eigenlijk heel goed bevallen. Ook de vroedvrouwen merken dat de nazorg veel vlotter verloopt”, klinkt het bij Ann Herman van de Sint Jozefskliniek in Izegem. Daar blijft de beperking van maximum vier bezoekers per dag gelden. Momenteel wordt daar nagedacht over wat er zal gebeuren nadat corona volledig uit ons leven is verdwenen.

“Sowieso zal de keuze gelaten worden bij de ouders – zoals voorheen – maar er worden mogelijkheden bekeken om ouders die geen of minder bezoek willen beter te ondersteunen. Vanuit het ziekenhuis willen we daar een grotere rol in spelen om het al dan niet gewenste bezoek georganiseerd te laten verlopen, zodat de mama’s zich ten volle kunnen concentreren op de zorg van zichzelf en hun kind. Wat wel vast staat, is dat bezoek in de voormiddag niet meer zal terugkeren. Op dat moment worden de zorgen toegediend en krijgt de mama educatie van de vroedvrouw over allerhande thema’s zoals borstvoeding. Het is dan te druk om ook nog eens bezoek te ontvangen”, aldus Ann.

Ook na corona zullen we ouders beter ondersteunen om volgens hun eigen wensen bezoek te ontvangen

In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt blijven ze voorlopig ook vasthouden aan de bezoekersregeling die tijdens de coronaperiode van kracht was op de materniteit: maximum twee externe bezoekers op hetzelfde moment. De directie is naar eigen zeggen niet van plan om die regeling binnenkort opnieuw te versoepelen.

Geen feestjes meer

Bij AZ Damiaan in Oostende krijgen we een gelijkaardig antwoord. Ook zij houden nog stevig vast aan het regime van de afgelopen twee jaar. Pas sinds vorige week werd de bezoekregeling op hun materniteit iets versoepeld, van één naar twee bezoekers per dag tussen 15 en 20 uur. Dit tijdslot blijft ook bij hen vast, om de zorg niet in de weg te staan. Daarnaast treffen ze nog wat extra maatregelen om de rust op de afdeling te vrijwaren.

Klinken in overvolle kamers behoort tot het verleden

“Hapjes en alcoholische dranken serveren aan het bezoek laten wij eigenlijk niet meer toe. Dat zorgde er in het verleden voor dat die bezoeken wel eens uit de hand durfden lopen.”, legt Kevin Mollet van AZ Damiaan uit. De huidige bezoekregeling zal nu geëvalueerd worden, maar zelf zijn ze grote voorstander om die ook na corona te blijven behouden. “De mama’s delen dat gevoel, enkel de familie klaagt soms dat ze niet allemaal samen kunnen langskomen. Mogelijks wordt het maximumaantal toegelaten bezoekers toch een beetje opgetrokken, maar vrije toestroom zoals voor corona maakt vermoedelijk geen comeback.”

Volop overleg

AZ Groeninge in Kortrijk gaat nog een stapje verder in de organisatie van bezoek op de materniteit. Zij ontwikkelden een eigen tool die de kersverse mama’s toelaat om zelf in te plannen wanneer en hoeveel bezoek ze willen ontvangen. Met een persoonlijke code kunnen ze die agenda delen met vrienden en familie, die via dezelfde weg hun tijdslot kunnen vastleggen.

Ook AZ Sint-Lucas in Brugge voerde wijzigingen door. “Recent is er vanuit de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen een bevraging gedaan bij pas bevallen mama’s en vroedvrouwen inzake de noden en ervaringen rond de bezoekregeling op materniteit. Daaruit bleek dat omringd worden met naasten heel wenselijk is, maar ook nood is aan periodes van bezoekluwte. Daarom laten wij vanaf nu nog twee personen per bezoek toe, met een maximum van vier externe bezoekers per dag. Kinderen buiten het gezin zien we liever niet terug op de kamers.” Deze regeling zal in de toekomst blijven gehanteerd worden.

Andere ziekenhuizen zijn volop aan het sleutelen aan hun bezoekrichtlijnen, nadat ze een gelijkaardige conclusie trokken zoals de Antwerpse ziekenhuizen. “Vanaf de zomervakantie gaat er bij ons een nieuwe regeling in die rekening houdt met de wensen en het welzijn van de ouders. Een bezoekbeperking op de kraamafdeling is heel bevorderlijk voor de rust en het herstel van nieuwe mama’s, we nemen nu de tijd om dit concreet uit te werken. Waar de grens zal liggen is nog niet duidelijk, maar driemaal per dag twee bezoekers op de kamer is bijvoorbeeld een optie die we overwegen”, aldus de woordvoerster van AZ West in Veurne.

Niet iedereen volgt de trend. In AZ Sint-Jan, AZ Delta en AZ Zeno wordt er niet momenteel niet gedacht aan een systematische beperking van bezoek op de materniteit. In het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem werden de bezoekuren reeds beperkt, maar geldt er geen maximumaantal toegelaten bezoekers. Dat wordt momenteel wel besproken, maar er is volgens de persverantwoordelijke nog geen eensgezindheid.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.