Doenja Van Belleghem:”Er moet voor het einde van het jaar een akkoord zijn over een fusie van de twee Brugse ziekenhuizen”

Er is al samenwerking tussen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas: komt er dit jaar nog een beslissing tot fusie? © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

“Als de onderhandelaars van het AZ Sint-Jan en het AZ Sint-Lucas voor het einde van het jaar niet tot een akkoord komen voor een fusie, moet er een onafhankelijk bemiddelaar aangesteld worden.” Met die woorden schaarde Doenja Van Belleghem (CD&V) zich achter het voorstel van oppositieraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA)

Gemeenteraadsleden Yves Buysse (VB) en Pol Van Den Driessche (N-VA) zetten de noodzakelijke fusie tussen beide Brugse ziekenhuizen op de agenda van de gemeenteraadszitting maandagavond. Vooral laatstgenoemde uitte kritiek op schepen Pablo Annys, die voorzitter van het AZ Sint-Jan is:

Onrust

“De weg naar die zo noodzakelijke eenwording werd bemoeilijkt door overmoedige en politiek geïnspireerde verklaringen van de Brugse OCMW-voorzitter. De uitspraken van schepen Pablo Annys veroorzaakten onrust bij andere ziekenhuizen uit het Brugs ommeland (de KOM groep), waarvan sommigen zich nu afwenden van het AZ Sint-Jan. Dat zij zich deloyaal behandeld voelen, is begrijpelijk.”

“De vrees bestaat nu dat er straks nog meer ziekenhuizen het bestaande, al danig afgeslankte KOM-netwerk zullen verlaten. Daardoor riskeert AZ Sint-Jan straks alleen en verzwakt/verweesd achter te blijven in West-Vlaanderen”, aldus Pol Van Den Driessche, die de aanstelling van een onafhankelijk bemiddelaar bepleitte om de fusie van de Brugse ziekenhuizen te versnellen.

Betaalbaar

Het oppositielid kreeg steun uit onverwachte hoek. Doenja Van Belleghem (CD&V) noemde een fusie van de twee Brugse ziekenhuizen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en AZ Sint-Lucas absoluut noodzakelijk: “Dit mag niet afhankelijk zijn van het statuut van het ziekenhuis en de verdeling van de mandaten in een toekomstige Raad van Bestuur. Het statuut van een ziekenhuis is ook niet van belang voor de patiënt. De patiënt vraagt gerichte, betaalbare en innovatieve zorg dicht bij huis.”

Doenja Van Belleghem.
Doenja Van Belleghem.

“Wij zijn voorstander van een openbaar ziekenhuis, maar we willen erop wijzen dat een publieke structuur niet garandeert dat de zorg toegankelijk is voor iedereen. De term ‘publiek’ of ‘openbaar’ is voor ons geen ideologische begrip: het betekent voor ons dat iedereen welkom is.”

“Wij zijn sterk gekant tegen commercialisering van de zorgsector. Het kan niet dat winsten belangrijker worden dan zorgverlening. Opbrengsten moeten dan ook geïnvesteerd worden in het eigen ziekenhuis en dat is het geval bij vzw’s en publieke ziekenhuizen.”

Bemiddelaar

Doenja Van Belleghem besloot haar tussenkomst als volgt: “We vragen nogmaals en met klem aan de gemandateerden van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en AZ Sint-Lucas om de fusiegesprekken verder te zetten en tot een gedragen oplossing te komen ten dienste van elke patiënt in Brugge en de ruime regio.”

“Wij vragen eveneens met aandrang dat de onderhandelaars tegen eind 2022 deze doelstelling hebben gehaald. Alleen wanneer dat niet gebeurd is, kan de mogelijkheid van een bemiddelaar onderzocht worden.”

Engagement

Schepen Pablo Annys (Vooruit) wees erop dat het AZ Sint-Jan 134 samenwerkingsverbanden heeft met andere ziekenhuizen: “De recente alliantie met het UZ Gent staat een eventuele fusie met het AZ Sint-Lucas niet in de weg. Er is op dat vlak al in 2019 en engagementsverklaring ondertekend en een stappenplan goedgekeurd door de raden van bestuur van de twee Brugse ziekenhuizen.”

On the field is er al veel samenwerking, de komende maanden zullen we opnieuw samenzitten. De aanstelling van een bemiddelaar lijkt mij vooralsnog niet nodig. Ook ik ben een voorstander van een fusie. Maar de waardeverhouding moet gerespecteerd worden. We kunnen een voorbeeld nemen aan de recente havenfusie. De timing die CD&V voorstelt is voorbarig, we mogen eind 2022 niet als ultimatum stellen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.