Brugse dokters slaken een alarmkreet: “Fusie tussen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas hoognodig”

DE dokters van- AZ Sint-Jan willen en fusie met AZ Sint-Lucas (foto Davy Coghe) © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

In een brief aan de raden van bestuur van het AZ Sint-Jan en het AZ Sint-Lucas smeken de medische raden van deze twee Brugse ziekenhuizen om een fusie. Ideologische tegenstellingen en discussies over de verdeling van de mandaten in die raden van bestuur staan een snelle oplossing in de weg. “In andere centrumsteden hebben ziekenhuizen al de stap gezet naar schaalvergroting. Zowel Roeselare als Kortrijk willen supraregionale referentiezorg aanbieden. In Brugge is schaalvergroting nodig om onze positie in West-Vlaanderen te kunnen behouden”, zeggen dokters James D’haese en Joris Arts.

Vorige week hekelde de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) in KW dat schepen Pablo Annys in zijn boek ‘Brugge met ballen’ niks vermeldt over een fusie tussen beide ziekenhuizen. Prompt stuurden de voorbije dagen de Brugse afdelingen van N-VA en CD&V berichten de wereld in, waarin zij die fusie bepleiten.

Verweesd

Pol Van Den Driessche (N-VA) vreest dat het AZ Sint-Jan, nochtans onlangs uitgeroepen tot beste ziekenhuis van het land, straks verweesd achterblijft: “De overmoedige en politiek gekleurde verklaringen van OCMW-voorzitter Pablo Annys zorgden voor onrust. Andere ziekenhuizen wenden zich af van het AZ Sint-Jan, ze voelen zich deloyaal behandeld.”

Doenja Van Belleghem (CD&V) wijst op het veranderende ziekenhuislandschap: “De Oostendse ziekenhuizen AZ Damiaan en AZ Henri Serruys beslisten om samen te gaan, maar ook om de fusie van Henri Serruys met het AZ Sint-Jan op te zeggen. Recent traden een aantal ziekenhuizen uit het KOM-netwerk (Kust, Ommeland en Meetjesland, red.) waar de Brugse ziekenhuizen toe behoren. Deze ontwikkelingen kunnen de positie van Brugge in het ziekenhuislandschap verzwakken.”

Dirk De fauw (CD&V) wijst op de engagementsverklaring die het AZ Sint-Jan en het AZ Sint-Lucas al in december 2019 ondertekenden, om meer samen te werken, met het oog op een fusie.

Op eenzelfde lijn

Voor Pablo Annys (Vooruit) is er geen enkel probleem: “Door het recente partnership van het AZ Sint-Jan met het UZ Gent zijn de gesprekken over een fusie met het AZ Sint-Lucas wat ondergesneeuwd. Ik ben daar ook een voorstander van. Alle politieke partijen zitten op eenzelfde lijn. Maar het is belangrijk dat het AZ Sint-Jan een publiek referentieziekenhuis blijft. Dat is de beste garantie voor een kwalitatieve én betaalbare zorg voor iedereen.”

In een opmerkelijke brief aan de raden van bestuur van beide ziekenhuizen noemen de medische comités een fusie noodzakelijk. “Ze biedt belangrijke voordelen voor de patiënten, de huisartsen, de ziekenhuizen én de maatschappij. Artsen zijn geëvolueerd tot superspecialisten.”

Een fusie biedt belangrijke voordelen voor de patiënten, de huisartsen, de ziekenhuizen én de maatschappij

“Een fusie zal het doorverwijzen van patiënten vereenvoudigen en resulteren in een nog meer kwalitatieve zorg. Ook de huisartsen zijn vragende partij, met één aanspreekpunt per specialiteit en uniforme behandelingsstrategieën”, klinkt het.

Dokters James D’haese en Joris Arts, de voorzitters van de twee medische raden, zien in de fusie een wapen om het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe evoluties binnen het West-Vlaamse ziekenhuislandschap: “In andere centrumsteden hebben ziekenhuizen al de stap gezet naar schaalvergroting. Zowel Roeselare als Kortrijk willen supraregionale referentiezorg aanbieden. In Brugge is schaalvergroting nodig om onze positie in West-Vlaanderen te kunnen behouden.”

Bemiddelaar

De gesprekken modderen al jaren aan. Waarom zo lang? Doenja Van Belleghem legt de vinger op de wonde: “De beslissing mag niet afhankelijk zijn van de verdeling van de mandaten in een toekomstige raad van bestuur.”

Met andere woorden, de verdeling van de mandaten zorgt voor een rem. Het grotere AZ Sint-Jan zou niet akkoord zijn met de eis van het kleinere AZ Sint-Lucas op de helft van de zitjes én op garanties. Ook over het statuut, nv of vzw, zijn er discussies. Pol Van Den Driessche (N-VA) bepleit de aanstelling van een bemiddelaar.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.