AZ West Veurne reageert: “Geen wettelijke erkenning, maar wel kwalitatieve zorg in onze borstkliniek”

Het AZ West in Veurne. © MVQ
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

In AZ West betreurt men de mediaberichtgeving naar aanleiding van de studie ‘Borstkankerzorg in centra met en zonder erkenning voor borstkanker – er is wel degelijk een verschil!’ van het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg). Het ziekenhuis nuanceert de bevindingen van deze studie en illustreert de goede werking van de borstkliniek AZ West met facts & figures.

“Nog voor de wetgeving rond borstklinieken bestond, hanteerde AZ West de werking van een borstkliniek”, klinkt het bij de directie. “Al sinds 2001 hanteren we de benaming borstkliniek, hoewel we inderdaad niet beschikken over de officiële erkenning. Toen de wetgeving er kwam, hebben wij meermaals geprobeerd deze erkenning te krijgen, maar als klein ziekenhuis voldeden wij toen niet aan alle criteria. Toch zijn wij zonder erkenning blijven werken zoals een satellietcentrum dat doet, maar zonder de financiering ervoor. Enkel en alleen omdat wij geloven in de meerwaarde van onze activiteit voor patiënten uit onze streek. We voeren de basiszorg oncologie uit op onze site zoals die voorgeschreven staat in het zorgprogramma. Dit alles mogen we wettelijk gezien doen. Voor de meer gespecialiseerde zorg (bv. radiotherapie) werken we samen met het coördinerend centrum van AZ Sint-Jan Brugge Oostende.”

Evolutie

In 2019 is medisch oncoloog dr. Philippe Vroman in dienst gekomen, wat voor een evolutie gezorgd heeft in het oncologische centrum. Ondertussen voldoet AZ West wel aan alle gevraagde criteria om de erkenning als borstkliniek te behalen. Het ziekenhuis heeft de nodige artsen in dienst met een bijzondere beroepstitel in de oncologie en kan ook de gewenste volumes op vlak van aantal diagnoses en operaties voorleggen. Voor de erkenning satellietborstkliniek moet je een minimaal activiteitenvolume van 60 nieuwe diagnoses per jaar halen, in 2021 was dit aantal 105 bij AZ West. Het minimaal aantal borstoperaties dat een chirurg jaarlijks moet uitvoeren, is vastgelegd op 30 ingrepen per jaar per chirurg. In AZ West werden er 2021 64 ingrepen uitgevoerd, verdeeld over 2 chirurgen.

Dokter Vroman legt uit: “Sinds ik in dienst gekomen ben als medisch oncoloog is de multidisciplinaire benadering nog versterkt. Dankzij een intense samenwerking met een groot oncologisch expertisecentrum (AZ Sint Jan Brugge/AZSJ), gebeuren alle MOC-vergaderingen (multidisciplinair oncologisch consult) in aanwezigheid van een radiotherapeut-oncoloog van het AZSJ. Internationaal erkende state-of-the-art-richtlijnen worden regelmatig in regionale werkvergadering geüpdatet en toegepast bij elke MOC-bespreking. Het aantal besproken patiëntendossiers (MOC) is de laatste vier jaar crescendo toegenomen voor zowel nieuwe diagnoses als patiënten in opvolging in functie van de evolutie van hun ziekte. Elke borstkankerpatiënt wordt, zodra de diagnose gesteld wordt, opgenomen in een aangepast en regelmatig bijgewerkt zorgpad senologie, met coaching en begeleiding van een borstverpleegkundige, aangevuld met een klinisch psychologe, diëtiste en sociaal verpleegkundige. Bij elk type behandeling hoort een specifieke duiding en uitleg, steeds met aangepaste op maat gemaakte documentatie en begeleiding. Onze kleinschaligheid fungeert hierbij vaak als troef, waarbij de patiënt centraal staat en steeds terug beroep kan doen op dezelfde vertrouwde zorgverleners. Een logische volgende stap is dat wij opnieuw bezig zijn met de aanvraag om het gespecialiseerde zorgprogramma oncologie te behalen, waarna je de erkenning van je borstkliniek kan aanvragen. Helaas neemt dit wat tijd in beslag.”

Sterke cijfers

“Wij halen dus de gevraagde volumes op vlak van patiënten en operaties. Daarnaast werd vandaag het rapport voor ons ziekenhuis ter beschikking gesteld omtrent de indicator borstkanker. Deze cijfers werden eveneens gebruikt voor de KCE-studie. Daarover willen we transparant communiceren. Als algemene conclusie kunnen we met trots zeggen dat AZ West een vergelijkbaar niveau haalt met een mediaan groot erkend centrum. Enkele voorbeelden: 95,6% van de patiënten wordt binnen de 6 weken geopereerd, 98,3% start binnen de negen maanden na operatie met radiotherapie, 96,6% krijgt een mammografie en borstechografie voor de start van eender welke behandeling. Conclusie: in ons ziekenhuis word je snel geholpen als patiënt. In grotere centra liggen de cijfers op vlak van snelheid lager. Indien de overheid enkel met grote coördinerende centra verder wil, zullen de wachttijden voor de patiënt oplopen. Qua overlevingskansen kunnen we ons ziekenhuis vergelijken met het niveau van erkende borstklinieken. We halen hierbij een gemiddelde score. Het klopt dus niet dat de overlevingskansen van de patiënt hier lager liggen.”

“Belangrijk regionaal ziekenhuis”

De directie benadrukt dat het essentieel is dat de borstkliniek in Veurne behouden blijft. “AZ West is een belangrijk regionaal ziekenhuis op vlak van nabijheid om dergelijke (oncologische) basiszorg in deze regio te kunnen voorzien. Het Koninklijk Besluit inzake locoregionale zorg stelt dat iedereen toegang tot basiszorg moet hebben binnen een aanrijtijd met de auto van minder dan 30 min. Het is onze missie om die basiszorg aan te bieden aan de inwoners van regio Westhoek-Westkust. 60% van de patiënten die behandeld worden in onze borstkliniek is ouder dan 60 jaar. Deze populatie heeft een grotere zorgbehoefte en geraakt vaak niet in een groter, verder gelegen centrum. Onze patiënten hebben alle baat bij een behandeling dichtbij huis. We betreuren het dan ook ten zeerste dat de overheid wantrouwen schept tussen de arts-/patiëntrelatie in de recente mediaberichtgeving. Spijtig dat er niet eerst aan tafel gegaan werd met de ziekenhuizen om de resultaten te bespreken.”

Info www.azwest.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.