Algemeen directeur van AZ Sint-Jan Brugge wijst op de zware impact van corona op de reguliere zorg: “Eén op vier operaties moet uitgesteld worden”

foto DC © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Het AZ Sint-Jan zag zich door corona genoodzaakt om vier van de vijftien operatiezalen te sluiten. “De impact op de reguliere zorg is groot. Een vierde van de operaties wordt uitgesteld”, zegt dokter Hans Rigauts, algemeen directeur van het Brugse openbaar ziekenhuis.

Momenteel liggen er 59 coronapatiënten in het AZ Sint-Jan. Tot nu toe kon dit Brugse openbaar ziekenhuis nog altijd alle Covid-slachtoffers herbergen en moest niemand wegens plaatsgebrek naar een ander ziekenhuis in de regio overgebracht worden. Negen van hen vertoeven op intensieve zorgen, zeven personen moeten zwaar beademd worden.

Op het eerste zicht lijken 59 coronapatiënten in een ziekenhuis met 1.182 bedden niet onrustwekkend, maar dokter Hans Rigauts wijst er ons op dat het AZ Sint-Jan zeker in de herfstperiode geen bedden op overschot heeft.

Ziekteverzuim

“De 54 bedden op intensieve zorgen zijn altijd volzet. Met negen Covid-patiënten, die allemaal beademing nodig hebben, is onze limiet overschreden. We moeten reguliere zorg uitstellen”, vertelt de ziekenhuisdirecteur. “Sedert een tweetal weken hebben we het aantal operatiezalen noodgedwongen van vijftien naar elf teruggebracht. Naast het feit dat die negen coronapatiënten de capaciteit van intensieve zorgen beperken, is er een tweede reden voor die sluiting. Ons personeel staat sinds de start van de epidemie zwaar onder druk.”

© Davy Coghe Davy Coghe

“Dat doet zich gevoelen, we kampen met meer zieke personeelsleden dan andere jaren. Het gaat al om de vierde golf, voor de vierde opeenvolgende keer in korte tijd moeten onze werknemers een tandje bijsteken. Het ziekteverzuim bedraagt nu al 8,96 procent. Vorig jaar was het door corona nog meer, met name 9,1 procent, terwijl het voor de pandemie schommelde tussen 7,5 en 8 procent. Reken maar eens uit wat dit verschil betekent op een totaal van 4.000 medewerkers, dat is niet onaanzienlijk”, aldus Hans Rigauts.

Kwart uitgesteld

Het gevolg is dat een kwart van de operaties in het AZ Sint-Jan uitgesteld wordt. “Corona heeft een enorme impact op de reguliere zorg. Dat wordt vaak vergeten. Hoe leg je uit aan een patiënt, bij wie net kanker vastgesteld werd, dat zijn zorg wordt uitgesteld omdat er voorlopig geen ziekenhuisbed vrij is? Uiteraard krijgen hoogdringende zaken nog altijd prioriteit, die worden niet verdaagd. Maar corona noopt ons dagelijks om keuzes te maken: welke zorgen stellen we uit? welke patiënten verschuiven we? Hoe agressief is die kanker? wat is de levensverwachting?”

“Hoe leg je uit aan een kankerpatiënt dat zijn zorg uitgesteld wordt door corona?”

Tot nu toe slaagt het AZ Sint-Jan erin om elke coronapatiënt die binnenkomt een plaats te geven en, indien nodig, aan de beademingsmachine te zetten. Net over de grens, in sommige Nederlandse ziekenhuizen moeten de artsen, noodgedwongen, wegens plaatsgebrek, al kiezen tussen jongere en oudere patiënten. “Zo ver zijn wij nog niet, dat doen wij absoluut niet. Elke coronapatiënt krijgt een behandeling, zij het, zoals gezegd, ten koste van de reguliere, niet-dringende zorg”, aldus dokter Hans Rigauts. Hij weigert ook toe te geven aan het doembeeld dat sommige artsen voorspellen: hoogbejaarde patiënten moeten weigeren wegens plaatsgebrek op intensieve zorgen: “Daar is geen sprake van!”

Voorstander vaccinatieplicht

De algemeen directeur van het AZ Sint-Jan toont zich een groot voorstander van de vaccinatieplicht voor mensen in de zorgsector: “Het lijkt mij ook logisch, omdat zij constant in aanraking komen met patiënten, zwakkere mensen. 95 procent van ons personeel is gevaccineerd, ook het poetspersoneel en de administratieve krachten.”

“Het zijn enkel de langdurig zieke medewerkers die nog geen vaccins hebben gekregen. De vaccinatieplicht die de overheid zopas ingevoerd heeft, zal dus helemaal niet wegen op ons ziekenhuis. Het gaat om amper één of twee personeelsleden die echt weigeren zich te laten inenten tegen Covid-19. Dat is verwaarloosbaar op een team van 4.000 mensen.”

Ons ziekenhuispersoneel wapent zich voor de vierde coronagolf. (foto Belga)
Ons ziekenhuispersoneel wapent zich voor de vierde coronagolf. (foto Belga) © BELGA

“Een algemene vaccinatieplicht kan ook een belangrijk onderdeel zijn van een strategie om het virus te onderdrukken. Want, ik herhaal het, de impact van corona op de reguliere zorg is groot. Het is geen goede zaak dat andere medische ingrepen hierdoor uitgesteld worden.”

3.000 boosterpriks

Op vandaag is meer dan 92 procent van de Bruggelingen ouder dan 12 jaar volledig gevaccineerd. Alle 85-plussers kregen al een boosterprik. Alle 65-plussers krijgen die kans voor de kerstvakantie. Burgemeester Dirk De fauw merkt dat de voorbije weken heel wat mensen naar het vaccinatiecentrum gekomen zijn om hun eerste coronavaccin te ontvangen: “Ze blijven welkom voor een prik en kunnen zich hiervoor aanmelden via het Huis van de Bruggeling.”

Stad Brugge doet er alles aan om de zorgverstrekkers zo snel mogelijk hun extra coronavaccin aan te bieden. Sinds deze week krijgen zorgmedewerkers hun boosterprik. Er zijn al meer dan 3.000 uitnodigingen richting zorgmedewerkers vertrokken.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.