https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Woonzorgcentrum De Ruyschaert neemt deel aan uniek project: “Zorg voor personen met dementie kritisch evalueren”

Verzorgers van woonzorgcentrum De Ruyschaert zetten dementie in de kijker tijdens Werelddementiedag. (foto ED)
Els Deleu
Els Deleu Medewerker KW

Op dinsdag 21 september op Werelddementiedag gaf men in woonzorgcentrum De Ruyschaert het startschot voor een project rond persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie.

Werelddementiedag wordt aangegrepen om dementie in de kijker te zetten. In woonzorgcentrum De Ruyschaert in Marke werd deze dag gebruikt om familieleden van bewoners op de hoogte te brengen van het project waaraan het woonzorgcentrum zal deelnemen.

Aanloop

“De Vlaamse overheid wil de persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie verder verspreiden en definitief verankeren in de woonzorgcentra en de thuiszorg”, vertelt Stephanie Van Hauwaert, directeur bewonerszorg in woonzorgcentrum De Ruyschaert.

In opdracht van de Vlaamse overheid lanceerden de expertisecentra dementie in 2018 een document voor goede dementiezorg, Ik, jij, samen MENS, een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie.

De Vlaamse overheid co-financiert hieromtrent ook begeleidingstrajecten van 20 voorzieningen en lanceerde hiervoor een projectoproep om deze doelstelling te concretiseren. Onder de 135 kandidaturen was woonzorgcentrum De Ruyschaert één van de 20 geselecteerden, het enige woonzorgcentrum in Zuid-West-Vlaanderen.

Kritische reflectie

“Op basis van zes fundamenten maakten we een analyse hoe het hier loopt, wat goed en wat minder goed is, waarvan we dromen en wat zeker moet veranderen”, legt Ivan Vandecandelaere uit.

Hij is referentiepersoon dementie binnen De Ruyschaert. “We krijgen door onze selectie voor het project gedurende 15 maanden externe begeleiding door dementie-expert Kathleen Vandenbroucke van expertisecentrum Dementie Sophia uit Kortrijk.”

“Naast een kritische reflectie die we maakten, starten we ook een groeiteam op met familieleden, verpleegkundigen, iemand van het onderhoud, de referentiepersoon dementie, de diensthoofden en een directielid”, gaat Ivan verder.

“Eerst gebeurde er al een nulmeting bij personeel, familieleden en mantelzorgers over hoe de begeleiding en de persoonsgerichte zorg nu loopt. Het is uiteraard de bedoeling dat de score binnen 15 maanden verbeterd is als er opnieuw een meting uitgevoerd wordt.”

Ideaal na corona

Het begeleidingstraject zal focussen op de afdelingen De Ark en De Parel, die specifiek gericht zijn op mensen met dementie. “Na onze grondige eerste analyse kijken we waar de grote problemen liggen. Dan maken we een planning, kijken we waar we onze prioriteiten leggen en ondernemen we actie. Dat kan ook gaan over hele kleine dingen.”

“Mensen met dementie hebben soms moeite om zich dingen te herinneren, maar ook zij willen soms nog dagdagelijkse activiteiten uitvoeren. Het is niet de bedoeling om hen alles uit handen te nemen. Ook het betrekken van familie is belangrijk”, aldus Ivan Vandecandelaere.

Op het goede moment

“Tijdens de crisis moesten wij een stuk zelf het heft in eigen handen nemen. Nu kunnen we de familieleden weer uitnodigen en hen weer een rol geven, en de bewoner zelf zijn dag laten bepalen. Het project komt net op het goede moment: we kunnen weer iets doen na corona.”

Op Werelddementiedag 21 september bakten de bewoners vergeet-me-niet-cupcakes. Er stonden ook vergeet-mij-nietjes klaar om te planten. “Zo kunnen we deze zien groeien terwijl het project ook meegroeit.”

(ED)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.