Twee sites op lijst van risicovolle PFOS-zones in Waregem

Ook bij de brand in textielbedrijf Matco in 2018 werd blusschuim gebruikt.© Focus-WTV
Ook bij de brand in textielbedrijf Matco in 2018 werd blusschuim gebruikt.© Focus-WTV
Redactie KW

Op vraag van Vlaanderen heeft het stadsbestuur de terreinen in kaart gebracht die mogelijk verontreinigd zijn met PFOS. Twee Waregemse sites komen in aanmerking voor verder onderzoek.

Sinds het duidelijk geworden is dat de gevaarlijke poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) wijdverspreid zijn in Vlaanderen, kregen veel lokale besturen te maken met stijgende ongerustheid. Deze forever chemicals zijn hormoonverstorend en mogelijk kankerverwekkend, maar werden decennia gebruikt in dagelijkse producten, omdat ze onder meer water-, vet- en vuilafstotend zijn.

Verschillende gemeenten namen al de tijd om een lijstje te maken van terreinen die mogelijk verontreinigd zijn en ook de Vlaamse regering gaf opdracht om een inventaris op te maken met risicovolle zones.

Zware chemische branden

Op de inventaris die het Waregemse stadsbestuur indiende, staan twee locaties. Dat blijkt uit een vraag van Groen-raadslid Marij Vanlauwe. Het gaat om twee sites waar zware chemische branden hebben plaatsgevonden, waarbij blusschuim – dat in het verleden ook PFOS bevatte – gebruikt werd.

“Enerzijds was er de brand in het voormalige plasticbedrijf Matco in 2018. Anderzijds in 1989 aan textielrecuperatie Vangeluwe, waar het huidige Delhaize-complex ( Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve, red .) staat. Op die plaatsen zullen binnen de maand staalnames van de grond genomen worden”, zegt schepen van Milieu Maria Polfliet (CD&V).

Paniekzaaierij?

Meer nog dan de inhoudelijke PFOS-discussie was er heisa over een andere deelvraag van raadslid Vanlauwe. Ze polste naar de eventuele PFOS-lozingen door vier Waregemse bedrijven: Mercury Flooring, het in 2014 stopgezette Interspinning, MC Three Carpets en Concordia Textiles. Hoewel er bij geen enkele van die ondernemingen problemen rijzen, hekelt raadslid Sophie Demeulenaere (N-VA/Open VLD) ‘de paniekzaaierij’ van Groen. “Is het relevant om deze bedrijven bij naam te noemen? Dit is typisch een rondje ondernemers pesten.”

Groen-raadslid Vanlauwe wees erop dat ze de lijst ontving van de provincie West-Vlaanderen. “Als wij belemmerd worden in onze vraagstelling door andere raadsleden, dan vind ik dit zeer ongepast”, besloot ze.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.