Renovatieproject KEI Koksijde bekroond met kunstintegratie ‘De Conversatie’

Tussen 2008 en 2018 werd een grondige renovatie van het Vlaams revalidatieziekenhuis Koningin Elisabeth Instituut (kortweg KEI) in Oostduinkerke voorbereid en uitgevoerd. Na de plechtige inhuldiging op 7 november 2018 was het alleen nog wachten op de artistieke bekroning. Vandaag werd het eerste werk van kunstintegratie voorgesteld: ‘De Conversatie’, een beeldensculptuur van KEI-onthaalmedewerkster Els Pleysier.

Schepen Guido Decorte, algemeen directeur van het KEI Gerd Callewaert, kunstenares Els Pleysier, voormalig voorzitter van het bouwcomité en gewezen lid van de Raad van Bestuur van het KEI Wilfried Terryn en burgemeester Marc Vanden Bussche bij ‘De Conversatie’.©Myriam Van den Putte
Schepen Guido Decorte, algemeen directeur van het KEI Gerd Callewaert, kunstenares Els Pleysier, voormalig voorzitter van het bouwcomité en gewezen lid van de Raad van Bestuur van het KEI Wilfried Terryn en burgemeester Marc Vanden Bussche bij ‘De Conversatie’.©Myriam Van den Putte

Op de inhuldiging van het volledig vernieuwde ziekenhuis kondigde toenmalig Vlaams minister Jo Vandeurzen aan dat de financiering van de renovatiewerken door de Vlaamse overheid rond was. Het hele renovatieproject werd halverwege immers doorkruist door de zesde staatshervorming. Afspraak was dan dat een bepaald percentage van de financiering van de bouwwerken moest besteed worden aan kunstintegratie.

Kunstintegratie

“Omdat de 6de staatshervorming gerealiseerd werd halverwege de realisatie van de bouwwerken van het KEI was het eerst onduidelijk of men aan kunstintegratie moest doen en voor welk bedrag”, legt algemeen directeur Gerd Callewaert uit.

Doordat het KEI een Vlaams revalidatieziekenhuis geworden is, valt het volledig onder de Vlaamse regelgeving en wordt bijgevolg ook kunstintegratie voorzien. Dus moest postfactum – na realisatie van de bouwwerken – een opdracht ter zake uitgeschreven worden en de kunstintegratie moest aanvullend zijn bij de gerealiseerde (ver)nieuwbouwwerken.”

“Het KEI koos ervoor om twee opdrachten te voorzien: één voor een kunstwerk gemaakt door eigen medewerkers en één voor externe kunstenaars . Vandaag stellen we het werk van onze medewerker en kunstenares Els Pleysier voor. Els werkt sinds 2002 als onthaalmedewerker in het KEI. Het andere project zal in de loop van 2021 gerealiseerd worden.”

Aan zeezijde

De werkgroep kunstintegratie onder voorzitterschap van Wilfried Terryn, voormalig voorzitter van het bouwcomité en gewezen lid van de Raad van Bestuur van het KEI, koos voor het project ‘De Conversatie’ van Els Pleysier.

Het kunstwerk werd opgesteld aan de zeezijde van het gebouw, tussen de artsen- en personeelsparking. Els koos voor de locatie aan de zeezijde omdat er een goede lichtinval is en een goede match qua kleuren en materiaal tussen het kunstwerk en de natuurlijke omgeving . En je kunt er het kunstwerk vanop verschillende afstanden en vanuit diverse perspectieven bekijken.

Els maakt haar sculpturen uit klei, een natuurlijke grondstof die haar de vrijheid geeft om zich volledig te ontplooien. In het begin is er voor Els een ‘kennismakingsperiode’ met haar ‘wezens’ maar naarmate ze zich vormen, groeit er een band tussen de kunstenares en haar werk. Dat gevoel wil zij delen met medewerkers, patiënten, bezoekers en passanten zodat ze getuige kunnen zijn van ‘De Conversatie’.

Eigen invulling

“Voor patiënten die revalideren, is ‘conversatie’ belangrijk”, zegt Els. “Iedereen kan de benaming van het kunstwerk verschillend interpreteren en de sculpturen geven ruimte voor eigen invulling. Na verschillende bakprocessen, waarbij de laatste op een temperatuur van 1.250 graden Celsius gebeurde, zijn de sculpturen ‘steengoed’ geworden. Ze zijn niet langer poreus en bestand tegen alle weersomstandigheden, dus ook tegen het zeeklimaat.

Elke sculptuur binnen het geheel is een individu en verschillend van grootte, houding en vorm. De 5 sculpturen vormen één geheel en zijn klaar voor de ‘conversatie’ . De sokkel bestaat uit cortenstaal en is lichtjes bol gemaakt zodat water niet op het oppervlak kan blijven staan. De sculpturen zijn geplaatst op twee sokkels, die niettemin een eenheid vormen en zorgen voor interactie, de zogenaamde ‘conversatie’. De sculpturen zijn gemaakt uit natuurlijk kleurende kleisoorten en oxides die niets veranderen aan het uiterlijk naarmate de tijd verstrijkt.”

Toekomst

Gerd Callewaert vult aan: “ De ‘Conversatie’ sluit nauw aan bij de filosofie van het KEI, want staat voor verbondenheid en samenhorigheid. Het KEI hanteert in de revalidatie-aanpak een kringvisie die gelijkwaardigheid symboliseert: van opname tot ontslag krijgt de patiënt een centrale plaats en alle KEI-medewerkers zijn belangrijke schakels die zich positioneren rondom de patiënt.”

“De patiënt, zijn/haar naasten en alle zorgdisciplines zijn de belangrijkste schakels en gaan in interactie met elkaar om een gefaseerd en geïndividualiseerd revalidatietraject met doelstellingen te bepalen. Verlichting zorgt tenslotte voor extra sfeer rond het kunstwerk.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche had voor de kunstenares nog een verrassing in petto: “We willen u graag al een volgende opdracht aanbieden om een werk te maken voor onze beeldentuin bij de Keunekapel!” Daar was Els heel blij mee, want ze maakt het liefst kunstwerken voor (privé)tuinen.

Het revalidatieziekenhuis KEI is nu helemaal klaar voor de toekomst! Patiënten kunnen er revalideren in een spiksplinternieuw, duurzaam en comfortabel gebouw. Directeur Callewaert vat de kerncijfers van 2019 nog samen: “Er waren 1.359 opnames, 52.977 ligdagen, 165 revalidatiebedden waarvan 60 locomotorisch, 50 neurologisch, 35 psychogeriatrisch en 20 cardiopulmonair. Ons team telt ruim 320 enthousiaste medewerkers, 5 afdelingsartsen, 2 artsen fysische geneeskunde en revalidatie en diverse artsen-consulenten van AZ West in Veurne.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.