Palliatief kortverblijf in wzc A. Lacourt

Dagelijks verantwoordelijke A. Lacourt Eric Vande Walle, schepen Natacha Waldmann, hoofdverpleegkundige Nathalie Vanhaecke en Nele Vandewiele. Op de achtergrond zien we het palliatieve kortverblijf op de derde verdieping. (foto JRO)
Redactie KW

De coronacrisis heeft voor een evolutie gezorgd binnen de woonzorgcentra: mensen blijven op hun oude dag steeds vaker langer thuis wonen. Mensen die hun opname zo lang mogelijk uitstellen, kunnen voortaan in woonzorgcentrum A. Lacourt terecht voor palliatief kortverblijf.

Woonzorgcentrum A. Lacourt wil mensen die een opname in een woonzorgcentrum zo lang mogelijk uitstellen, in hun laatste levensfase een plaats bieden waar ze tot rust kunnen komen, omringd door de beste zorgen.

Het mobiele en ambulante zorgaanbod is de laatste jaren sterk toegenomen. Dat leidt ertoe dat ouderen zelfredzaam blijven en er vaak voor kiezen om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Daarnaast heeft de coronacrisis een evolutie met zich gebracht: mensen verkiezen langer thuis te blijven op hun oude dag. Al ontstond het idee voor een palliatief kortverblijf al in 2019.

“Mensen verbleven soms voor een hele korte periode in ons woonzorgcentrum”, zegt Nele Vandewiele, directeur Ouderenzorg bij de stad. “Zo hadden we 43 overlijdens van mensen die nog geen drie maanden in het wzc verbleven, naast zes mensen in kortverblijf. Zo is het idee ontstaan om daarop in te zetten, naast ons reguliere aanbod.”

De woonzorgcentra van de stad hebben al langer een aanbod voor kortverblijf, bedoeld voor mensen die periodiek niet thuis konden blijven, bijvoorbeeld omwille van een geplande reis van de vaste mantelzorger. Een stuk van deze capaciteit zal nu voorbehouden worden voor mensen die palliatief zijn.

Team van achttien

“De expertise in A. Lacourt is sterk aanwezig”, zegt schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen). “De focus ligt op het zo comfortabel mogelijk maken tijdens de laatste levensfase. We kunnen zo de mantelzorger, die al een hele weg heeft afgelegd in het traject, voor een stuk ontlasten. Mensen hebben in hun laatste levensfase een heel sterke zorg nodig en dan is in een woonzorgcentrum vertoeven misschien wel aangewezen.”

Het personeel bestaat uit een poule van achttien zorg- en verpleegkundigen en werd speciaal voor het kortverblijf opgeleid. Ze kregen zelf de keuze om binnen het kortverblijf te werken. (JRO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.