Kiezen voor een Gezonde Publieke Ruimte

De groep Logo Brugge-Oostende, die aan de 4de Preventietop deelnam. © (Foto Regi)
Redactie KW

Op woensdag 18 mei vond de 4de Preventietop van Logo Brugge-Oostende vzw plaats in een gezonde gemeente Beernem. Het evenement focust op het thema ‘Gezonde Publieke Ruimte’ en heeft aandacht voor het gezond inrichten en plannen van de publieke ruimte. Lokale besturen uit de regio tekenden een engagementsverklaring.

“De inrichting en planning van de publieke ruimte in een gemeente of stad biedt enorme mogelijkheden om inwoners te beschermen tegen schadelijke gezondheidseffecten door een ongezonde leefomgeving”, aldus burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Beernem engageert zich om een gezonde publieke ruimte te creëren, die de gezondheid van onze inwoners niet alleen beschermt, maar ook verbetert. We willen dat onze inwoners kunnen leven in een gezonde omgeving. We streven ernaar om in elk beleidsdomein naast aandacht voor preventieve gezondheid, ook aandacht te hebben voor de impact van de publieke ruimte op de gezondheid van onze inwoners. Daarom willen we onze inwoners actief betrekken bij het plannen en inrichten van de gezonde publieke ruimte. Bij het uitwerken van ons ruimtelijk beleid en andere planvorming streven we ernaar van steeds in de beginfase aandacht te hebben voor mogelijke gezondheidsbescherming en -bevordering. We willen een bruisende gemeente die gezondheid uitstraalt in de publieke ruimte en zo een plek vormt waar onze inwoners graag en gezond kunnen leven, wonen en werken”, aldus de burgemeester.

Tine Verfaillie, coördinator van Logo Brugge-Oostende, inspireert via de Preventietop lokale besturen bij de uitwerking van hun plannen. “Elk jaar focussen we op een ander thema. In 2019 ondertekenden alle lokale besturen uit onze regio het charter ‘Gezonde Gemeente’, waarmee ze verklaarden hun inwoners maximale kansen te bieden op een goede gezondheid en levenskwaliteit. In 2020 lag de focus op het thema ‘Gezond Opgroeien’ en vorig jaar stond ‘Gezond Werken’ centraal. Voor de volgende jaren gaan we over naar ‘Gezond ouder worden’ en ‘Gezond kiezen’, wat slaat op de lokale verkiezingen van 2024”, legt Tine Verfaillie uit.

Volgens schepen Vicky Reynaert (Voouit) en bevoegd voor volksgezondheid van de inwoners, kan men een Gezonde Publieke Ruimte bereiken door het aanzette tot beweging, maar ook door het maken van gezondere keuzes. “Zo kunnen we via het ophangen van borden ‘Generatie Rookvrij’ of het plaatsen van babbelbanken, tot het organiseren van wijkomlopen en het 10.000 stappen project de gezondheid van je inwoners verbeteren”. (Regi)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.