Hoge vaccinatiebereidheid in Poperings vaccinatiecentrum

Het vaccinatiecentrum in Poperinge is ondergebracht in de sporthal.© Michael Depestele
Het vaccinatiecentrum in Poperinge is ondergebracht in de sporthal.© Michael Depestele
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Tijdens de gemeenteraad had Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) heel wat vragen over de lopende vaccinatiecampagne in Poperinge. Schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen) kon haar op de meeste punten geruststellen.

“Niet alleen ons eigen gedrag kan of zal bepalen of en wanneer we terug kunnen keren naar het precoronatijdperk, ook de snelheid waarmee wordt gevaccineerd, zal hierbij een rol spelen. De vaccinatiecentra zijn aan het werk, zo ook dat in Poperinge. Ik pols dan ook graag eens naar de stand van zaken op vandaag”, zei Lahaye-Battheu.

“De bereidheid bij mensen die een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren in het Poperingse vaccinatiecentrum is hoog”, antwoordde de schepen van Welzijn. “In Poperinge hebben op dit moment 2.594 mensen of 13,16 procent van de bevolking een eerste prik gekregen, wat iets beter is dan het Vlaamse gemiddelde (10 procent) en het Belgische gemiddelde (13 procent). 1.642 inwoners of 8,33 procent hebben reeds een tweede prik gekregen. Een deel van deze mensen kreeg die prik in het woonzorgcentrum of zorgvoorziening waar ze verblijven of werken, een ander deel zal zijn of haar prik in het vaccinatiecentrum gekregen hebben. In totaal werden op dit moment 1.800 mensen gevaccineerd in het vaccinatiecentrum, daarbij ook inwoners van Lo-Reninge, Vleteren en Heuvelland”, aldus de schepen.

Trage start

“Tijdens de eerste maand, van 15 februari tot 12 maart, werd wekelijks een beperkt aantal mensen uit de zorg gevaccineerd, 3 weken 100 per week en 1 week 200 per week. In totaal dus 500 vaccinaties. Een beperkt aantal, waar wij weinig aan kunnen doen, wij prikken wat ons geleverd wordt. Deze trage start gaf ons wel de tijd om alles op punt te zetten in het vaccinatiecentrum en aantal kinderziektes weg te werken”, zei de schepen nog.

“Midden maart is men gestart met de brede bevolking, vanaf de 65-plussers, van oud naar jonger. Het aantal geleverde vaccins gaat in stijgende lijn. In de week van 15 maart waren er 600 vaccinaties, vorige week 700 en deze week 759. Heel hoopgevend is dat de vaccinatiebereidheid voor ons werkingsgebied groot blijkt te zijn. De eerste week dat de brede bevolking aan de beurt was, waren er van de 600 uitgenodigde personen 60 mensen die niet bevestigden en niet kwamen, zes personen bevestigden maar kwamen de dag zelf niet af. Vorige week bevestigden 14 van de 700 uitgenodigde personen niet en waren er twee mensen die bevestigden maar niet kwamen. De mensen van ons eigen callcenter spelen hier een heel belangrijke rol in. Als er mensen niet hebben bevestigd bellen zij die personen op om ze indien mogelijk over de streep te trekken.”

Reservelijst

“Wanneer er toch mensen afbellen of niet komen opdagen worden mensen uit de reservelijst gecontacteerd. Het algemene principe daarbij is dat het vaccinatiecentrum in de eerste plaats en zoveel mogelijk moet proberen om vrijgekomen plaatsen in te vullen met mensen uit de prioritaire doelgroep die gevaccineerd wordt. Op die manier zijn er vijf lijsten opgesteld die in aflopende volgorde aangesproken worden. Een eerste lijst bevat mensen die prioritair zijn wegens medische urgentie, ongeacht de leeftijd. Niet te verwarren met risicopatiënten, deze komen volgens de vaccinatiestrategie na de doelgroep 65+. Prioritair wegens medische urgentie is een uitzonderingsmaatregel in het kader van urgente levensnoodzakelijke medische ingrepen.”

“Door de hoge vaccinatiebereidheid worden de reservelijsten nauwelijks aangesproken”

“Daarna komen de medewerkers verbonden aan het vaccinatiecentrum. Vervolgens wordt reservelijst 1 aangesproken, die bevat 65-plussers met of een risicoprofiel of verbonden aan het vaccinatieprogramma zoals mensen die rijden voor Nestor of medewerker zijn van organisaties die essentiële maatschappelijke diensten leveren zoals De Wervel. Ook 65-plussers die hun naam opgaven via de stadswebsite komen hierop. Dan is er een tweede reservelijst met beroepen met een hoger besmettingsrisico zoals politieagenten en dan is er nog een derde reservelijst met risicopatiënten jonger dan 65 jaar, opgesteld door de artsen. Maar gezien de hoge vaccinatiebereidheid worden de reservelijsten niet zo veel aangesproken.”

Flexibel

“In de eerste week van april komen 1.500 mensen aan bod, de week daarna 1.638 en we hopen dat de stijging verder gaat”, zei schepen Vanderhaeghe nog. “Wat de samenwerking met Vlaanderen betreft: de mensen van de Vlaamse overheid doen hun best. Het provinciaal aanspreekpunt blijkt heel behulpzaam. We kunnen echter niet ontkennen dat er heel wat operationele (logistiek, computerprogramma) en strategische (beleid reservelijsten, essentiële beroepen,…) uitdagingen gepaard gaan met vaccinatie. Vlaanderen probeert hierop te anticiperen en tijdig oplossingen uit te werken. Soms slagen ze daarin, soms ook niet. Gelukkig hebben we oplossingsgericht en flexibel personeel om de problemen aan te pakken. We krijgen dan ook veel positieve reacties van personen die gevaccineerd werden”, besloot schepen Bryan Vanderhaeghe.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.