Fitness dicht als luchtkwaliteit niet in orde is

Als de luchtkwaliteit in een fitnesscentrum niet volgens de norm is, dient de inrichting onmiddellijk te worden gesloten. Het protocol voor de beheerders van fitnesscentra dat van kracht is vanaf 9 juni staat sinds vrijdag online, zo bevestigt Sport Vlaanderen een bericht uit Het Nieuwsblad.

Via het federale ministerieel besluit wordt bepaald dat het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2-meter) verplicht is in fitnesscentra en dat deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats moet geïnstalleerd worden. De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm CO2 en 1200 ppm CO2 dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren . “Boven 1200 ppm CO2 dient de inrichting onmiddellijk gesloten te worden”, staat er.

Het protocol voor fitnessuitbaters is aanvullend bij het basisprotocol sport en corona. Het protocol is opgemaakt door de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector in overleg met Fitness.be Vlaanderen en Fitness.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.