CAW creëert Meldpunt Mentaal Welzijn voor toegankelijke en gerichte hulpverlening in Zuid-West-Vlaanderen

Lotte Verschuere en Sarah Jacques van CAW Zuid-West-Vlaanderen samen met huisarts Nicolas Meirschaert. © Tom Brinckman
Phebe Somers

Wie zich niet goed in z’n vel voelt, kan bij tientallen organisaties aankloppen voor begeleiding of concrete hulp. De zoektocht naar de juiste plaats of persoon kan echter heel lang duren in het complexe hulpverleningslandschap. Daarom lanceert CAW Zuid-West-Vlaanderen een meldpunt voor mentaal welzijn. Het doel is om de bevolking zo snel en laagdrempelig mogelijk hulp te bieden wanneer ze dat nodig hebben.

Complex aanbod

Het initiatief is gegroeid uit het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg, een samenwerkingsplatform van verschillende partners uit de sector. “Voor zowat elke doelgroep bestaat er een aparte organisatie die specifieke hulp aanbiedt. Kinderen, volwassenen, mensen met een buitenlandse afkomst, daklozen… Het probleem is dat niemand ze allemaal kent.”

“Met dit meldpunt willen we alle hulpverlening in kaart brengen en centraliseren. Wanneer een eerstelijnsdienstverlener signalen opvangt van een patiënt dat hij/zij psychologische begeleiding zou kunnen gebruiken, kan die daar een melding van maken bij ons. Wij gaan dan heel gericht op zoek naar de juiste hulp voor die persoon”, legt Sarah Jacques, inhoudelijk directeur van CAW ZWV uit.

Plan op maat

Het uitgangspunt van het project is dat mensen doorgaans veel vertrouwen hebben in hun huisarts, apotheker, kinesist, thuisverpleegkundige… “De drempel om iets persoonlijks te vertellen aan een dokter die je al jaren kent is veel minder groot dan om effectief bijvoorbeeld een psycholoog op te bellen”, aldus beleidsmedewerker Lotte Verschuere.

Maar zij zien door het bos de bomen niet meer. In plaats van zelf op zoek te moeten gaan naar de juiste organisatie, moeten zij vanaf nu gewoon een melding maken bij CAW via een gratis telefoonnummer. Deze aanpak voorkomt ook dat kwetsbare personen keer op keer hun verhaal moeten doen aan verschillende instanties.

Concreet kunnen alle hulp- en dienstverleners (huisartsen, apothekers, thuiszorgdiensten, kinesisten, logopedisten, wijk gezondheidscentra, etc.) van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het CAW via het nummer 0800 13 500, of een mailtje sturen naar meldpuntmentaalwelzijn@cawzuidwestvlaanderen.be.

“Wij bekijken dan het aanbod, dat intussen heel uitgebreid is. Heeft de patiënt psychologische begeleiding nodig? Of is er eerder sprake van financiële, sociale of juridische problemen? Een slecht mentaal welbevinden kan verschillende oorzaken hebben, het is aan ons om die te achterhalen en concreet aan te pakken. Een plan op maat, kun je wel zeggen. Door gericht en tijdig in te grijpen hopen we te voorkomen dat de cliënt veel later noodgedwongen moet grijpen naar dure, ingrijpende maatregelen.”

“Een slecht mentaal welbevinden kan verschillende oorzaken hebben, een simpele doorverwijzing naar een psycholoog is lang niet altijd voldoende”

Soms is doorverwijzing niet nodig, en kunnen de experts van CAW zelf een traject opstarten. Alles wordt in het werk gesteld om het proces zo vlot mogelijk te laten verlopen, omdat de stap naar hulpverlening voor sommige mensen sowieso al groot is. “Eigenlijk brengen we zorg en welzijn op deze manier bij elkaar. We zijn uiteindelijk allemaal collega’s van elkaar, laten we samenwerken om gespecialiseerde hulp te bieden aan elke patiënt die daar nood aan heeft. Op lokaal vlak, want elke regio heeft z’n eigen zorgnoden. En geloof mij, niemand is gevrijwaard van mentale gezondheidsproblemen”, besluit huisarts Nicolas Meirschaert uit Kortrijk.

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.