Bezoekers hebben coronapas van doen om binnen te geraken bij AZ Delta, patiënten ook al kan attest van behandelende arts soelaas bieden

Wouter Vander Stricht

Er geldt een nieuwe bezoekregeling op de diverse campussen van AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout en ook voor patiënten is de aanpak veranderd. Dit alles uiteraard om covid zoveel mogelijk buiten de ziekenhuismuren te houden. Bezoekers hebben een coronapas (of negatieve PCR-test) nodig om binnen te komen. Patiënten worden ook gecontroleerd op een coronapas, als een patiënt niet in het bezit is van een coronapas, kan die het ziekenhuis binnen met een FFP2-masker.

Voortaan mag een patiënt twee vaste bezoekers aanwijzen die vervolgens onderling afspreken wanneer ze apart op bezoek komen. Elke dag mag een patiënt dus één vaste bezoeker ontvangen en dit voor maximum één uur. Verder is er overal – ook bij kinderen – één begeleider toegelaten. Op de spoedafdeling zijn er geen begeleiders toegelaten op enkele uitzonderingen na.

Bezoekers moeten coronapas of recente negatieve PCR-test kunnen voorleggen

Vanaf woensdag 8 december maakt AZ Delta ook gebruik van de coronapas. “Iedereen die ons ziekenhuis binnenkomt, wordt gevraagd om de coronapas voor te leggen en wordt gecheckt op symptomen. Wie symptomen heeft of wie geen coronapas kan tonen, krijgt als bezoeker alleen toegang als er een negatieve PCR-test kan worden voorgelegd van de laatste 48 uur. We beseffen dat dit een strenge regeling is, maar het is van groot belang voor de veiligheid van onze patiënten en medewerkers. We vragen dan ook om deze regels met respect na te leven.”

Maar ook voor de patiënten zelf is een nieuwe regeling voege. Alle patiënten kunnen nog altijd opgenomen worden en naar raadplegingen komen, maar daar hangen wel enkele voorwaarden aan vast. “Voor wie een geldige coronapas op zak heeft en geen symptomen vertoont, kan het ziekenhuis betreden met een chirurgisch mondmasker. Wie geen coronapas heeft, maar ook geen symptomen, kan met een FFP2-masker het ziekenhuis binnen. Dit als extra bescherming voor de patiënt zelf, de andere patiënten en de medewerkers.”

Patiënten met een besmetting moeten eerst de arts contacteren

Voor patiënten die wellicht wel besmet zijn geldt nog een andere regeling. “Als de patiënt symptomen vertoont of besmet is met corona, dan neemt die vooraf contact op met de behandelende arts. Die zal oordelen of de raadpleging al dan niet uitgesteld kan worden. Als blijkt dat de raadpleging niet kan wachten, zal de arts een attest uitschrijven zodat de patiënt alsnog toegang krijgt tot het ziekenhuis. Wanneer de patiënt dan komt, draagt die verplicht een FFP2-masker en toont die ook het bewuste attest aan het onthaal.

Met de controle aan de ingang willen we er dus voor zorgen dat iedereen zo veilig mogelijk in ons ziekenhuis kan binnenkomen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.