150 bewoners van Christus Koning vragen de stad Brugge om bodem op cyanide-vervuiling te onderzoeken

De voorstelling van de campagne "meten is weten" in Christus Koning. We herkennen Franky Demon, Peter Clauwaert en Inge De Roo. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

150 bewoners van de wijk Christus Koning in Brugge zijn bezorgd om hetgeen er onder hun tuintjes zit. Ze hebben de Stad gevraagd om een bodemstaal af te nemen en te laten onderzoeken op historische bodemverontreining. Een oude gasfabiek heeft de bodem op verschillende plaatsen in deze wijk belast met cyanide.

Stad Brugge is in december een Campagne gestart ”Meten is weten” waarbij een gezonde bodem in de wijk Christus-Koning centraal staat. In het verleden werd in Christus Koning op een paar plaatsen cyanide aangetroffen in de bodem of in het grondwater.

“We hebben de gekende bodemverontreiniging op het terrein van de oude gasfabriek, het incident met de doorboorde riool aan het kruispunt Leopold-laan met Scheepsdalelaan en de bodemverontreiniging in de Karel De Floustraat die ontdekt werd bij wegenwerken”, zegt schepen voor leefmilieu Franky Demon. “Nu wordt gestart met de afname van de eerste bodemstalen.”

Bezorgdheid

“We beseffen dat deze historische bodemverontreiniging bezorgdheid kan veroorzaken bij de burgers. Er loopt momenteel een campagne “Meten is weten” waarbij eigenaars, bewoners en gebruikers van panden de mogelijkheid krijgen om een gratis bodemstaal te laten nemen van de bovenste bodemlaag in de tuin en dit staal te laten analyseren op de aanwezigheid van cyanide”, vervolgt Franky Demon.

De bewoners en de eigenaars in de perimeter Scheepsdalelaan – Leopold I-laan – Maria van Bourgondiëlaan – Houtkaai (inclusief deze straten) konden zich kandidaat stellen. Het bodemstaal wordt genomen door het stadslabo en de bodemanalyse zal gebeuren door een labo, erkend voor cyanide-bepaling. De stad draagt de kosten hiervoor.

De betrokken bewoners en eigenaars kregen in december een brief in de bus met meer informatie over het project en de mogelijkheid om zich in te schrijven. “Er schreven zich een kleine 150 mensen in. 148 locaties komen op vandaag in aanmerking binnen de onderzoekszone. Met andere woorden, er is veel interesse voor het project. Dit toont ook aan dat de mensen effectief bezorgd zijn om de bodem in hun tuin”, aldus de schepen.

Deze week start het stadslabo met de eerste reeks staalnames. De andere staalnames zullen in de loop van februari en maart doorgaan.

Sanering

Na de staalafnames, analyses en interpretatie van de resultaten van de bodemstalen uit de tuinen worden de betrokken bewoners/eigenaars op de hoogte gebracht van de resultaten. Dit zal in de loop van de het voorjaar gebeuren.

Indien blijkt dat er verhoogde waarden aan cyanide gevonden worden, dan worden de bewoners/eigenaars daar zeker over ingelicht. In overleg met de OVAM zal dan worden bekeken of en welke verdere stappen er moeten genomen worden indien de concentratie aan cyanide hoger is dan de bodemsaneringsnorm. Mogelijk wordt een bodemsaneringsdeskundige aangesteld, indien het nodig is om verder bodemonderzoek te doen.

“We bekijken momenteel de mogelijkheid of alle ingeschrevenen kunnen aan bod komen zodat er effectief in elke tuin van de ingeschrevenen een staal kan genomen worden”, besluit Franky Demon.

Meer info over het project is te vinden op de website van de stad op www.brugge.be/bodemzorg.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.