De camera moet de warmteverliezen van de daken in kaar...