Gezinsbond Meulebeke staat op de drempel van het eeuwfeest

We zien v.l.n.r.: Geert Tallieu, Roger Coussens, Ann Vervaeke en Bert Vanhaezebroeck.© Luc
We zien v.l.n.r.: Geert Tallieu, Roger Coussens, Ann Vervaeke en Bert Vanhaezebroeck.© Luc
Redactie KW

Op de vooravond van z’n eeuwfeest is de Gezinsbond van Meulebeke nog altijd een uiterst dynamische vereniging die de wind in de zeilen heeft. Zelfs corona brengt de enthousiaste bestuursploeg en de bijna 900 leden niet van hun stuk.

“De Bond van de Talrijke Gezinnen zag nationaal het levenslicht in 1921”, steekt voorzitter Geert Tallieu (64) van wal. “Het bestuur opteerde van meet af aan voor een pluralistische gezinsorganisatie die de Gezinsbond op heden nog steeds is. Na de Eerste Wereldoorlog waren er heel wat kostwinners gesneuveld.”

“De eerste taak van de toenmalige Bond bestond erin gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen en te streven naar gelijkwaardige levensomstandigheden tussen gezinnen met en zonder kinderen. Aanvankelijk werd er ingezet om van de materiële noden een prioriteit te maken dit door kinderbijslag, een fonds voor weduwen en wezen, een woningfonds, belastingvermindering voor kroostrijke gezinnen, … Allemaal maatregelen die grotendeels aan acties van de Bond te danken zijn.”

Spaarkaart

“In Meulebeke werd de vereniging in het leven geroepen op 8 juli 1923. Camiel Deneweth was de eerste voorzitter en pastoor Alfons Tanghe werd aangesteld als proost. In 1959 werd het 500ste lid van de vereniging gehuldigd. In 1963 waren al 800 gezinnen lid van de Meulebeekse Bond van Grote en Jonge Gezinnen en op 29 januari 1967 werd het duizendste lid in de bloemetjes gezet. In 2002 werd de Bond van Grote en Jonge Gezinnen omgedoopt tot de Gezinsbond. Ondertussen blijven we hier in onze gemeente al enkele decennia om en bij de 900 leden tellen. Wat ons zo sterk maakt is ontegensprekelijk het gebruik van de lid- en spaarkaart.”

“Onze leden genieten korting bij liefst 35 plaatselijke handelaars”

Ann Vervaeke, bestuurslid en verantwoordelijke jonge gezinnenwerking, pikt in: “In Meulebeke tellen we momenteel 35 handelaars bij wie onze leden, op vertoon van hun lid- en spaarkaart, een korting genieten variërend van 2 tot 10 procent op hun aankopen. Die korting wordt rechtstreeks op de spaarkaart geplaatst. Die gespaarde kortingen kunnen dan per schijf van 5 euro gebruikt worden om een aankoop te doen bij één van de aangesloten handelaars. Dit maakt onze Bondsafdeling zo uniek in België. Bij het hoofdbestuur in Brussel staart men ons met open mond aan hoe wij er hier in slagen om zoveel handelaars te betrekken in onze werking. De handelaars zijn eveneens tevreden over de klanten die ze over de vloer krijgen en delen dit op hun beurt mee aan hun collega-winkeliers. Een kruisbestuiving die vruchten afwerpt. Dit betekende meteen ook de redding voor veel van die winkels tijdens deze coronaperiode.”

Vriendschapsband

“Mijn gezin telt vijf personen en ik mag zeggen dat de spaarkaart ons op jaarbasis ruim 300 euro opbrengt. Het succes bij de handelaars hebben we vooral te danken aan de inzet van twee bestuursleden: Roger Coussens en Peter Cochuyt. Wie zich lid maakt van de Bond betaalt een ledenbijdrage van 42 euro en dit geeft dan recht op 2 lid/spaarkaarten en een bonnenboekje voor aankopen in en buiten Meulebeke en ook op het maandelijks ledenmagazine De Bond. Ook voor treinpassen, lijnkaarten en bioscooptickets kunnen onze leden rekenen op aantrekkelijke kortingen. We organiseren straks in september, oktober en november de regionale spaar- en winactie. Verleden jaar telde de Gezinsbond Meulebeke 106 winnaars onder haar leden. Ook de hoofdprijs, waardebonnen ter waarde van 250 euro, ging naar een Meulebeeks gezin.”

Geert Tallieu: “Onze bestuursploeg telt 35 leden. We opteren ervoor dat zowel de echtgenoot als de echtgenote samen deel uitmaken van ons bestuur. Dit schept een unieke vriendschapsband die garant staat voor een prima werking. Ook hierin zijn we uniek. Naast al de ledenvoordelen die we opgesomd hebben, is er ook een goed werkende kinderoppasdienst, organiseren we sterk gewaardeerde lessenreeksen watergewenning en zwemmen voor kinderen alsmede enkele sessies knuffelturnen.”

“De Gezinsbond wil gezinnen, in welke vorm dan ook met één of meerdere kinderen, eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, plus-, zorg- en adoptiegezinnen, grootouders verbinden en samenbrengen. Gezinnen vormen de hoeksteen van onze maatschappij en wanneer gezinnen erin slagen elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer, dan zijn wij overtuigd dat hieruit kiemen ontstaan voor een warme en tolerante samenleving.”

Wie zich als nieuw lid van de Bond wil melden, neemt contact op met Lieven Vandeweghe, 051 40 96 77, ledendienst@gezinsbondmeulebeke.be.

Gezinsbond Meulebeke

Opgericht: 8 juli 1923.

Voorzitter: Geert Tallieu.

Aantal leden: 900.

Activiteiten: bondsquiz, watergewenning, kleuterzwemmen, paaseierenworp, Bonddropping, mountainbike kidstour, halloweentocht, geboortebos, badminton, knuffelturnen, kooklessen,tweedehands beurs, kampeeravond…

Lokaal: Geen vast lokaal, afhankelijk van de activiteit en het aantal deelnemers wordt er gebruik gemaakt van dienstencentrum Ter Deeve, oc Vondel, resto Sint-Amandusschool en Ter Borcht.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.