WZC De Hoeksteen in Merkem opent kinderdagverblijf: “De Nood is hoog”

Op de foto herkennen we vlnr algemeen directeur WZC De Groene Verte Jürgen Duyck, directeur zorg De Groene Verte Romina Castelein, projectverantwoordelijke Jelle Goderis en schepen van sociale zaken , kinderopvang en gezondheidsbeleid van de gemeente Houtulst Ann Vansteenkiste © AC
Annie Callewaert
Annie Callewaert Medewerker KW

De gelijkvloerse verdieping van het Sancta Mariainstituut, de vroegere zogenaamde naaischool met internaat, wordt tegenwoordig slechts sporadisch gebruikt. Tegen eind dit jaar of begin volgend jaar zal daar dan ook een spiksplinternieuwe kinderopvang komen. Kinderopvang De Hoeksteen zal voor baby’s en peuters worden ingericht.

Bijzonder is dat het initiatief voor deze kinderopvang uitgaat van de woonzorgcentra De Groene Verte en Cassiers met participatie van de gemeente Houthulst. “Via onze sociale dienstverlening werden we geconfronteerd met de acute nood aan kinderopvang in de regio. We voelden ook bij ons eigen personeel de vaak moeilijke weg die ze moesten afleggen om een kinderopvang te vinden. Dat is niet evident voor mensen die bijvoorbeeld in de zorg werken. Dat komt door de wisselende uren van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.”

“Dus besloten we vanuit onze maatschappelijke opdracht hier iets aan te doen. Aangezien wij over een stevige structuur en gekwalificeerde omkadering beschikken, liep onze denkoefening verder uit. Wij zijn immers een social profit organisatie die zijn maatschappelijke functie heel degelijk wil vervullen en zich bekommert om allerlei noden. “

“Nu dus ook breder dan ouderenzorg. Bovendien heeft de overheid ons gevraagd onze multifunctionele werking verder uit te bouwen, gericht op de buurt en de lokale bevolking” vertelt algemeen directeur WZC De Groene Verte Merkem.

Vernieuwingen

“Het is de bedoeling dat we beginnen met de gebouwen van Sancta Maria. Die zullen helemaal vernieuwd worden en klaar gemaakt worden voor de kinderopvang. De plaats waar we het over hebben is de vroegere refter van de school waar later verschillende lokalen werden gemaakt door lichte wanden te plaatsen. Nu zullen we dus die wanden weghalen, nieuw sanitair aangepast aan de kindjes plaatsen, zorgen dat er speelgoed en meubilair komt voor de kindjes en zo verder.”

“We hopen nog dit najaar of minstens begin volgend jaar te kunnen openen. 18 kindjes tussen 0 en 3 jaar kunnen bij ons een plaats vinden.”

Hoewel een aantal zaken gemeenschappelijk gebruikt zullen worden, zoals bijvoorbeeld de keuken die zowel de maaltijden voor het WZC als voor de kinderopvang zal verzorgen, zullen de kosten strikt afzonderlijk zijn. “Er kunnen nog geen prijzen worden meegedeeld. We zullen die richten naar de prijzen die in de omgeving worden gerekend. We rekenen erop dat we ongeveer een viertal mensen zullen aanwerven en dat er telkens twee begeleiders bij de kinderen zullen zijn. De kinderopvang zal openstaan zowel voor personeel van WZC De Groene Verte als voor mensen uit de omgeving”, verzekert algemeen directeur Duyck

Voor iedereen

“Jonge en aanstaande ouders kunnen nu al inschrijven en dat kan via: Kinderopvang De Hoeksteen Merkem – kodh@de-hoeksteen.be . Ook bij andere woonzorgcollega’s van De Hoeksteen wordt momenteel, naast hun bestaande brede waaier aan ouderenzorg, kinderopvang in de steigers geplaatst.”

“Meer bepaald in Dadizele, Kortemark en Wervik en ook daar is de opvang telkens in palend aan het WZC gelegen en is de verwachte openingstijd gelijk aan die van Merkem. Telkens in hecht overleg met de lokale overheid.”

Schepen Ann Vansteenkiste toonde zich namens de gemeente Houthulst heel enthousiast en opgetogen met de nieuwe kinderopvang.

(AC)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.