In 2018 werd al een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van een nieuw muziekcentrum 'Cactus Club' met bijhorende functies. Maar er moest om diverse redenen nog een nieuwe omgevingsaanvraag worden aangevraagd. "Zo werd in het verleden het milieuluik nog niet behandeld,...

In 2018 werd al een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van een nieuw muziekcentrum 'Cactus Club' met bijhorende functies. Maar er moest om diverse redenen nog een nieuwe omgevingsaanvraag worden aangevraagd. "Zo werd in het verleden het milieuluik nog niet behandeld, en dat is noodzakelijk bij de exploitatie van een nieuwe concertzaal en café", benadrukt de Brugse urbanisatieschepen Franky Demon. Het milieuluik gaat o.a. over het lozen van huishoudelijk afvalwater, koelinstallaties en het geluidsniveau."In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan wou Cactus een herverdeling van de interne ruimten en ander materiaal gebruiken voor de gevel", vervolgt Franky Demon. In plaats van het gebouw op te trekken in een lichtgrijs architectonisch gestort beton wordt het buitenschrijnwerk nu voorzien van bardagepanelen in een goud/champagnekleur voor het bovenste deel van het gebouw, onderaan blijft het beton behouden.Een belangrijk aspect binnen de aanvraag is de omgevingsaanleg. Het Brugs stadsbestuur besliste om de Bargeweg heraan te leggen met nieuwe riolering en asfaltverharding. Om het extra fietsverkeer, die de nieuwe concertzaal mee zal brengen, veilig te laten verlopen is ook een heraanleg van het fietspad noodzakelijk. Dat zal verbreed worden en er komt een verkeersplatform zodat auto's moeten afremmen waar de voetgangers en fietsers de baan moeten oversteken om tot bij het muziekcentrum te komen.