Gewezen Unizobaas Frederik Serruys adviseert steden

Frederik Serruys, gewezen directeur van Unizo West-Vlaanderen, zet de avontuurlijke stap naar het ondernemerschap. Samen met Stijn De Meurisse, eveneens een Bruggeling, wil hij met ‘URBAN’ gemeenten adviseren én begeleiden in hun lokaal economisch beleid.

Frederik Serruys en Stijn De Meurisse runnen samen ‘Urban’. © TVH

De Brugse jurist Frederik Serruys (47) mocht eerst op het kabinet van drie Vlaamse ministers voor Sport de anti-dopingreglementering uitdokteren en was nadien 14 jaar lang directeur van Unizo West-Vlaanderen.

“De kriebel van het zelfstandig ondernemerschap werd alsmaar sterker, daarom heb ik in goede verstandhouding afscheid genomen van Unizo”, zegt Frederik Serruys. “Jarenlang heb ik de belangen van de West-Vlaamse ondernemers behartigt, nu wil ik nog een stapje verder gaan: zelf ondernemen vanuit mijn opgedane kennis en ervaring.”

Geen adviesbureau

Voor het opstarten van het bedrijf URBAN vond Frederik Serruys een geschikte vennoot in Stijn De Meurisse (29). De bachelor marketing en master in communicatiewetenschappen werkte drie jaar als consultant bij het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES), waar hij onder meer ondernemers en gemeenten samenbracht voor een kernversterkend beleid.

“Noem ons bedrijf alsjeblieft geen adviesbureau, want we willen veel meer doen dan dat. Het opzet is om steden en gemeenten te begeleiden in hun lokaal economisch beleid. Er worden al genoeg dure en dikke studies besteld waarmee achteraf weinig aangevangen wordt.”

Expertise

Met hun expertise willen Frederik Serruys en Stijn De Meurisse gemeentebesturen helpen om hun beleidsvisie in de praktijk te brengen. “Een economisch beleid is zeer ruim, het heeft raakpunten met onder meer ook mobiliteit, infrastructuur en ecologie. Dat vergt een brede kennis, URBAN heeft een methodiek uitgewerkt in de vorm van een ecosysteem dat toepasbaar is op elke stad of gemeente in Vlaanderen. Daarbij vertrekken wij altijd vanuit het DNA van elke stad of gemeente.”

Overheid, bewoners en ondernemers werden onvoldoende samengebracht rond het mobiliteitsplan

“Om te weten wat het precieze DNA van je stad is, is het belangrijk om alle actoren samen te brengen”, klinkt het voorts. “Dat zijn de overheid, de bewoners en de ondernemers. Zo creëer je een breed draagvlak voor je beleid. In een stad als Brugge bijvoorbeeld is dat in het verleden onvoldoende gebeurd bij het uitstippelen van het parkeer- en het mobiliteitsplan, waardoor er onder meer protest kwam van lokale ondernemers.”

Voor de twee ondernemers zijn de diverse functies van een stad ook belangrijk. “Elke schepen of ambtenaar heeft zijn bevoegdheid, waardoor het gevaar bestaat dat er te veel in hokjes gedacht wordt. Om het globale plaatje te zien, moet je meer samenwerken. Er hangt bijvoorbeeld aan de lokale economie ook een ecologisch verhaal. Bovendien moeten beleidsmakers oog hebben voor allerlei evoluties. Denk maar aan de klimaatproblematiek, maar ook aan de technologische veranderingen. Dat vergt veel en ruime kennis; je kunt zeker in kleine gemeenten niet verwachten dat een schepen in bijberoep dat allemaal weet. Of zijn ambtenaar die belast is met het economisch beleid.”

Stadsplanners

“Met URBAN willen we daarom ook een netwerk aanbieden en uitbouwen, zodat politici en ambtenaren uit diverse gemeenten kennis kunnen uitwisselen en van elkaar leren. Ondertussen zijn er al gesprekken aan de hand met meerdere gemeenten om van de dienstverlening van URBAN gebruik te maken. Noem ons dus liever stadsplanners, ook al zijn wij geen architecten”, besluiten Frederik Serruys en Stijn De Meurisse.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.