Patrick Daels werd afgelopen zondag onwel. Hij kreeg een hartfalen, waarna hij overgebracht werd naar het AZ Sint-Jan. Daar overleed hij vandaag op 58-jarige leeftijd. Hij laat zijn vrouw Pia Taelman, twee kinderen, twee pluskinderen en zes kleinkinderen en vele andere familieleden en naaste vrienden achter.
...

Patrick Daels werd afgelopen zondag onwel. Hij kreeg een hartfalen, waarna hij overgebracht werd naar het AZ Sint-Jan. Daar overleed hij vandaag op 58-jarige leeftijd. Hij laat zijn vrouw Pia Taelman, twee kinderen, twee pluskinderen en zes kleinkinderen en vele andere familieleden en naaste vrienden achter."Diep bedroefd en geschokt verneemt De Brugse N-VA het plotse overlijden van haar waarnemend voorzitter en oud-gemeenteraadslid Patrick Daels", reageert een aangeslagen Pol Van Den Driessche. "Patrick was een zeer overtuigd en rechtlijnig Vlaams-nationalist. Een fiere Vlaming met een groot warm hart, trots op zijn land en volk. Al in zijn jeugd bleek hij gepassioneerd door de politiek, ook internationaal. Zijn Vlaamse overtuiging en het verlangen naar Vlaamse zelfstandigheid kreeg hij van thuis uit mee. Hij werd actief in verenigingen, hij genoot van vriendschap en gezelligheid.""Patrick was een trouwe partijsoldaat, zoals hij zichzelf wel eens noemde. Amper enkele dagen nadat dat nieuwe partijtje N-VA in 2001 was opgericht kocht hij een partijkaart. Zijn engagement binnen de N-VA groeide de daaropvolgende jaren. Hij werd snel bestuurslid en nam de functies van secretaris en penningsmeester op."In 2013 veroverde hij een zetel in de Brugse gemeenteraad. "Een opdracht die hij met grote ijver en nauwgezet invulde. Hij miste geen vergadering en van ieder puntje kende hij de details. Aan elke tussenkomst gingen studiewerk en overleg vooraf. Hij had bijzondere aandacht voor het Vlaamse en Nederlandstalige karakter en voor de schoonheid van onze stad. Als lid van de Gecoro volgde hij nauwgezet de omgevingsdossiers in onze regio op. Patrick werd voor zijn inzet door vriend en tegenstrever gewaardeerd." Professioneel was Patrick zaakvoerder van Het Borduurbedrijf in Oostkamp.Ook buiten de raad toonde hij zich een fiere Bruggeling. Zo stapte hij jaarlijks mee als Romeins soldaat in de Heilig Bloedprocessie en natuurlijk ontbrak hij op geen enkele Guldensporenviering."Vorig jaar werd hij tot ondervoorzitter van de afdeling N-VA Brugge verkozen. De jongste maanden trad hij op als waarnemend afdelingsvoorzitter, door het tijdelijke uitvallen van voorzitter Anne Claeys. Zondagochtend nog leidde hij, gedreven en stipt, de laatste afdelingsvergadering via een videoconferentie. Er was geen enkele aanwijzing dat het noodlot enige uren later zou toeslaan. Het afdelingsbestuur van N-VA Brugge biedt aan Patricks vrouw en familie zijn oprecht medeleven aan. We zullen hem zeer missen. Als politicus maar ook als de goede mens die Patrick was."Door de heersende maatregelen zal in besloten kring afscheid worden genomen van Patrick Daels.