In het eerste trimester van vorig jaar werden in onze provincie 39 feiten van agressie door burgers tegen politieagenten geregistreerd. Dat is gevoelig minder dan andere jaren. Zo waren er in het eerste trimester van 2013 nog tachtig feiten van opzettelijke slagen en verwondingen ten aanzien van politieambtenaren te noteren.

West-Vlaanderen gaat daarmee in tegen de nationale trend waaruit blijkt dat het aantal geregistreerde feiten van geweld tegen de politie aanzienlijk stijgt. Dergelijke feiten doen zich voornamelijk voor in grootsteden als Brussel, Antwerpen en Gent en dus minder in West-Vlaanderen. De grootste politiezone van West-Vlaanderen, de PZ Brugge, registreerde in het eerste trimester van vorig jaar 13 feiten van agressie tegenover 22 vaststellingen in 2013. "Geweld ondergaan behoort niet bij de functie van een politieambtenaar. Burgers die geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners plegen, moeten vervolgd en streng gestraft worden", vindt Kamerlid Franky Demon.

In het eerste trimester van vorig jaar werden in onze provincie 39 feiten van agressie door burgers tegen politieagenten geregistreerd. Dat is gevoelig minder dan andere jaren. Zo waren er in het eerste trimester van 2013 nog tachtig feiten van opzettelijke slagen en verwondingen ten aanzien van politieambtenaren te noteren.West-Vlaanderen gaat daarmee in tegen de nationale trend waaruit blijkt dat het aantal geregistreerde feiten van geweld tegen de politie aanzienlijk stijgt. Dergelijke feiten doen zich voornamelijk voor in grootsteden als Brussel, Antwerpen en Gent en dus minder in West-Vlaanderen. De grootste politiezone van West-Vlaanderen, de PZ Brugge, registreerde in het eerste trimester van vorig jaar 13 feiten van agressie tegenover 22 vaststellingen in 2013. "Geweld ondergaan behoort niet bij de functie van een politieambtenaar. Burgers die geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners plegen, moeten vervolgd en streng gestraft worden", vindt Kamerlid Franky Demon.