De inwoners van Deerlijk kunnen sinds kort een aanvraag indienen bij de gemeente, die dan het openbaar domein inricht voor de geveltuin. Het burgerinitiatief Deerlijks Verlangen, een groepering van geëngageerde burgers met de ambitie om het beleid te stimuleren en positieve projecten op te zetten voor de gemeenschap, zorgt daarbij voor de aanplanting.
...

De inwoners van Deerlijk kunnen sinds kort een aanvraag indienen bij de gemeente, die dan het openbaar domein inricht voor de geveltuin. Het burgerinitiatief Deerlijks Verlangen, een groepering van geëngageerde burgers met de ambitie om het beleid te stimuleren en positieve projecten op te zetten voor de gemeenschap, zorgt daarbij voor de aanplanting."Deze samenwerking is een win-win", verduidelijkt schepen van Groenbeheer Bert Schelfhout (Open Vld). "Geveltuinen maken onze straten mooier, iets waar ik bewust op inzet vanuit het beleid. De mensen van Deerlijks Verlangen zorgen voor het aanplanten en de nodige expertise. Onze gemeentediensten zorgen dat het voetpad langs het huis op de juist manier wordt ingericht."Geïnteresseerde Deerlijknaren kunnen ook meer informatie bekomen over geveltuinen bij Deerlijks Verlangen. De groep burgers heeft zelf een demogeveltuin aangelegd naast het standbeeld in de René Declercqstraat. "Daar kan men de verschillende types beplanting zien en kiezen", vult Jan Vergote van Deerlijks Verlangen aan. "Ook hoe de plant langs de gevel groeit, speelt uiteraard mee. We spreken met de eigenaars af waar ze hun geveltuin willen, nemen foto's en noteren de afmetingen op een soort technische fiche, die we aan de gemeente bezorgen. Voor alle duidelijkheid, we leggen enkel tuintjes aan die aan het voetpad grenzen, geen voortuinen. We hebben de voorbije jaren zelf al tientallen dergelijke geveltuintjes aangelegd. Door de gevel te voorzien van wat bijenvriendelijke bloemenpracht draagt men bij tot een biodiverser Deerlijk en levert men een lovenswaardige inspanning in het kader van een beter beheer van het openbaar domein.""De gemeente bundelt de aanvragen per vijf zodat de uitvoering aaneensluitend kan gebeuren", aldus schepen Bert Schelfhout. "Niet alle plaatsen zijn geschikt voor zo'n geveltuin. We vragen altijd een minimum obstakelvrije voetpadbreedte van 1,2 meter. De geveltuin is meestal 0,3 meter. Wie geen geveltuin meer wil, dient wel de kost voor herstel van het voetpad op zich te nemen. Een geveltuin is dus geen experiment, maar een meerwaarde voor de gevel en de straat."Nadat de aanvragen zijn goedgekeurd, zorgt de technische dienst voor het verwijderen van de verharding, de nodige afboording en het invoeren van teelaarde. Deerlijks Verlangen doet de afwerking. Ze spannen kabels en planten de gekozen begroeiing. "We zijn heel blij met deze samenwerking. Het Deerlijks openbaar domein kan enkel wel varen bij dergelijke positieve realisaties." (DRD)