De klachten van buurtbewoners rond geurhinder zijn absoluut niet nieuw, maar sinds de oprichting van buurtcomité Gezonde Leielucht is de problematiek opnieuw onder de aandacht gekomen. Volgens veel buurtbewoners is het 's zomers onmogelijk om buiten te zitten door de uitstoot van Ursa. Sommige mensen zouden ook keel- en hoofdpijn krijgen door de geur.
...

De klachten van buurtbewoners rond geurhinder zijn absoluut niet nieuw, maar sinds de oprichting van buurtcomité Gezonde Leielucht is de problematiek opnieuw onder de aandacht gekomen. Volgens veel buurtbewoners is het 's zomers onmogelijk om buiten te zitten door de uitstoot van Ursa. Sommige mensen zouden ook keel- en hoofdpijn krijgen door de geur.Dat de geurhinder bestaat bij bepaalde personen, weerlegt de glaswolproducent niet. In oktober vorig jaar werd er een burenvergadering georganiseerd door Ursa, waarbij een gerichte studie door een onafhankelijk onderzoeksbureau aangekondigd wordt. Begin mei van dit jaar kwam er dan weer een infovergadering van het buurtcomité, dat doortastende maatregelen eiste.Tijdens de vergadering van maandag in ontmoetingscentrum De Coorenaar werden de resultaten van de onafhankelijke studie voorgesteld. "Tijdens die audit hebben we de hoofdbronnen van de geurhinder proberen vaststellen en nadien hebben we al verschillende maatregelen getroffen", vertelt Jo Casier. "Zo hebben we een tijdje geleden een actieve koolstoffilter geplaatst op een deelstroom en zijn er nu plannen voor een nieuwe gaswasser."Een gaswasser is een reinigingsinstallatie waarin een gasstroom in contact gebracht wordt met een vloeistof om zo bepaalde stoffen uit het gas te filteren. "We vragen nu de benodigde vergunningen aan om de gaswasser tegen begin volgend jaar te kunnen plaatsen", aldus Jo Casier."We willen ons ook engageren tot een meer gestroomlijnde communicatie naar de bevolking", zegt de plant manager. "Overleg met de omwonenden moet op een meer gestructureerde manier, daarom hebben we bijvoorbeeld een Facebookgroep opgericht waarvan iedereen lid kan worden. Die heet 'URSA buurtoverleg'", zegt Jo Casier.Ook het stadsbestuur onderneemt nu dus verdere stappen. De naam van het bedrijf die als deskundige fungeert, wordt niet bekendgemaakt. Dit om beïnvloeding te vermijden, ook het buurtcomité en Ursa zelf weten niet wie de tijdelijke deskundige is. De opdracht is wel duidelijk: een evaluatie of analyse maken van de problematiek, onder andere aan de hand van vorige onderzoeken, de milieuvergunning en het huidige onderzoek. "In overleg met Ursa moet dit leiden tot een merkbare verbetering in de omgeving van het bedrijf", klinkt het nog bij het stadsbestuur.(PNW)