Gesjoemel van stadsambtenaar ontdekt in Damme

Het zijn woelige tijden in het administratief centrum Damme.©Davy Coghe Davy Coghe
Het zijn woelige tijden in het administratief centrum Damme.©Davy Coghe Davy Coghe
Piet De Ville

Stad Damme stelt zich burgerlijke partij in een strafprocedure jegens een intussen gepensioneerde leidinggevende ambtenaar. “Het gaat onder meer over persoonlijke toe-eigening van goederen die aangekocht zijn door de stad”, zegt Kristof Schotsmans, algemeen directeur van Stad Damme.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, is een gerechtelijk onderzoek opgestart naar mogelijke onregelmatigheden bij aankopen door een ambtenaar met een leidinggevende functie, bij de Stad Damme. “Die onregelmatigheden werden binnen onze administratie vastgesteld in oktober 2019”, zegt Kristof Schotsmans, algemeen directeur van de Damse ambtenarij. Hij werd intussen als getuige verhoord door het parket. “Het gaat onder meer over de persoonlijke toe-eigening van goederen die aangekocht zouden zijn door de stad.”

Niet terug te vinden

Volgens de algemeen directeur werden bepaalde materialen en gereedschappen besteld die niet terug konden gevonden worden in de ateliers en voorraadruimtes van de stad. Het was dan ook op die manier dat een en ander aan het licht kwam. Er zouden ook te grote volumes van bepaalde materialen besteld geweest zijn. “Nadat eerst een intern onderzoek werd gevoerd, werd Audit Vlaanderen gecontacteerd. Audit Vlaanderen ging vervolgens over tot een forensische audit met betrekking tot de vastgestelde en vermeende onregelmatigheden”, zegt Schotsmans.

Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid dat onderzoeken uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen. In dit geval werd door Audit Vlaanderen dus een forensische audit uitgevoerd, een onderzoek naar mogelijke tuchtrechtelijke of strafrechtelijke onregelmatigheden in een organisatie. Het doel van die audit is vast te stellen wat er precies is gebeurd, wie betrokken was en wat de mogelijke schade is voor de organisatie; in dit geval dus Stad Damme. Naar we vernemen werd het resultaat van dit onderzoek aanvankelijk al heel wat eerder verwacht, maar zorgde ook hier de coronacrisis, met dus kennelijk vertraging bij de onderzoeksdaden, voor enige vertraging.

“In september van dit jaar resulteerde het onderzoek van Audit Vlaanderen in een eindrapport dat niet alleen aan het Damse stadsbestuur maar ook aan Agentschap Binnenlands Bestuur én aan het parket werd overgemaakt”, zegt Schotsmans. De bevindingen werden eind oktober in geheime zitting ook gepresenteerd aan de gemeenteraad. Opmerkelijk is dat de ambtenaar intussen gepensioneerd is zonder dat er een interne tuchtsanctie kon worden uitgesproken. Het Damse stadsbestuur koos ervoor om niet verder en parallel een procedure te laten lopen met Audit Vlaanderen. Dit hield in dat de medewerker al die tijd in actieve dienst bleef. Naar we vernamen werden er ten aanzien van de ambtenaar wel beperkende maatregelen genomen, vooral wat betreft de bestelling van materialen.

Toch voor rechter

Er werd echter een strafonderzoek opgestart waarin Stad Damme zich burgerlijke partij stelt. De gewezen ambtenaar zal zich dus normaliter voor de rechtbank moeten verantwoorden.

“We hopen zo de geleden schade, die we toch aanzienlijk vinden, te kunnen recupereren”, aldus Kristof Schotsmans. “Audit Vlaanderen maakte ook enkele aanbevelingen over. Onder meer over het aankoopproces waarbij meer controlepunten moeten ingebouwd worden, over het evalueren van uitgaven voor technische materialen, het implementeren van een beter voorraadbeheerssysteem en over een deontologische code voor de ‘kwetsbare functies’ bij het luik aankopen. De aanbevelingen zijn vertaald in een actieplan met timing, dat tegen medio 2021 voltooid moet zijn. Daarnaast hebben we eigen initiatieven genomen om herhaling van zo’n laakbaar gedrag te vermijden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.