De kerk van Sint-Lodewijk was één van de dertig locaties in het bisdom waar er een middernachtmis was. Pastoor Marc Messiaen: "Wij krijgen in deze nachtmis veel mensen in de kerk die er op de gewone zondagen niet zijn. Hier in Sint-Lodewijk is er bovendien iets bijzonders. Een koor van de Chiroleiding zingt Kerst- en Chiroliederen."

Op het einde van de middernachtmis verwoordde de Chiro haar vredeswensen. "Mijn wens voor jou is dat je altijd in je hart de gouden herinnering mag bewaren van elk moment van echte kerstvrede dat jet hebt gekend."

Bij het verlaten van de kerk deelde de Chiro attenties uit. Kleine kleurrijke blokjes met de klever van 'Zalig Kerstmis'.

(MV)

De kerk van Sint-Lodewijk was één van de dertig locaties in het bisdom waar er een middernachtmis was. Pastoor Marc Messiaen: "Wij krijgen in deze nachtmis veel mensen in de kerk die er op de gewone zondagen niet zijn. Hier in Sint-Lodewijk is er bovendien iets bijzonders. Een koor van de Chiroleiding zingt Kerst- en Chiroliederen."Op het einde van de middernachtmis verwoordde de Chiro haar vredeswensen. "Mijn wens voor jou is dat je altijd in je hart de gouden herinnering mag bewaren van elk moment van echte kerstvrede dat jet hebt gekend."Bij het verlaten van de kerk deelde de Chiro attenties uit. Kleine kleurrijke blokjes met de klever van 'Zalig Kerstmis'. (MV)