Vanuit de visie van het lokaal bestuur en het lokale dienstencentrum zal er verder ingezet worden op samenwerkingsverbanden. Nu al houden zeven externe diensten er zitdag...