Vanuit de visie van het lokaal bestuur en het lokale dienstencentrum zal er verder ingezet worden op samenwerkingsverbanden. Nu al houden zeven externe diensten er zitdag...

Vanuit de visie van het lokaal bestuur en het lokale dienstencentrum zal er verder ingezet worden op samenwerkingsverbanden. Nu al houden zeven externe diensten er zitdagen en dat zijn het MS-Huis Menen, BOV-Coaches, Het Sociaal verhuurkantoor, De Woonclub, het Agentschap voor integratie en inburgering en het DOP.Kind en gezin, het vredegerecht, de Dienst Huisvesting, de Woonmaatschappij Impuls hebben er al hun intrek genomen en er zijn ook nog enkele zalen beschikbaar die kunnen ingehuurd worden.Een deel van de verbouwing zoals de gelijkvloerse verdieping en de helft van de eerste verdieping werd gerealiseerd met Vipa-subsidies van de Vlaamse overheid. Dit bracht met zich mee dat het bestuur de opportuniteit kreeg om een kunstwerk te integreren in het gebouw. Voor dit kunstwerk koos men voor foto's van fans Descheenmaker uit Moorsele. (WO)