Gerdy werd geboren in Wervik op 26 januari 1953. Vanaf zijn 18e werkte hij als ambtenaar bij het Ministerie van Financiën.
...

Gerdy werd geboren in Wervik op 26 januari 1953. Vanaf zijn 18e werkte hij als ambtenaar bij het Ministerie van Financiën.Gerdy woonde sinds 1981 in de Mandellaan in Dadizele en was er de bezieler van de wijkfeesten. Hij voelde zich aangetrokken tot het verenigingsleven en trad toe tot het bestuur van het Davidsfonds en de toenmalige Volkstuin.In opvolging van Joris Vandamme werd hij lokaal vertegenwoordiger van VTB Kultuur, met Wadamo als onderafdeling. Voor VTB Kultuur zetelde bij ook als penningmeester in het provinciale bestuur.In 2001 werd hij ondervoorzitter van de gemeentelijke Culturele raad en na de herschikking van de functies werd hij in 2003 schatbewaarder.Hij was ook betrokken bij de stichting van de heemkundige kring. In 1992 werd hij secretaris-schatbewaarder van de kring, die toen de naam Dadingisila kreeg. Naast het normale secretariswerk was hij ook medeverantwoordelijk voor de samenstelling en lay-out van het jaarboek van de Heemkundige kring.Hij was gehuwd met Linda Deruyter en samen hadden ze twee dochters: Mariska en Valeska. Hij had drie kleinkinderen: Geike, Frauke en Lander. Sinds 2013 was hij gepensioneerd.Gerdy Verstraete wordt op donderdag 17 mei om 11u.30 ten grave gedragen in de Basiliek O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Dadizele.(LDE)