Geplande werken in Bulskamp leiden tot discussie

Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text. © MYRIAM VAN DEN PUTTE
Redactie KW

De geplande weg- en rioleringswerken in Bulskamp zijn broodnodig, maar over de aanpak is niet iedereen het eens. Voor sommigen primeert koning auto en ze vinden het niet kunnen dat 31 parkeerplaatsen verdwijnen met de vage belofte van ‘op termijn’ wat extra parkeerplekken aan wzc Sint-Anna. Andere dorpsbewoners en politici stellen de leefbaarheid, verkeersveiligheid en een groene woonomgeving prioritair. Dat leidde tot stevige discussies op de gemeenteraad.

De kostprijs van de werken wordt geraamd op 1.931.135,40 euro, exclusief btw, waarvan het aandeel van de stad Veurne 907.882,43 euro, inclusief btw bedraagt. “De werken zullen in totaal 160 werkdagen in beslag nemen en gefaseerd worden uitgevoerd”, verduidelijkte schepen Anne Dequidt. “Omdat we nog in aanbesteding moeten gaan, kunnen we pas een exacte timing voorstellen zodra de aannemer bekend is.”

Bredere rijweg

Concreet zal de Bulskampstraat (tussen huisnummers 78 – 18) worden aangepakt, de Pastorijweg, de hoek Boonakkerstraat – Presendestraat, en wordt de Bulskampstraat tussen het centrum en het einde van de bebouwde kom volledig heringericht. Momenteel wordt er op de oude betonweg veel te snel gereden, is de parkeerstrook wanordelijk en niet afgeschermd, is er geen groen en zijn de voetpaden in slechte staat. In de ontwerpvisie stelt studiebureau Cnockaert voor om het rijwegprofiel aan te passen aan de gebruikers, het parkeergebeuren aan te pakken, uniforme en brede voetpaden aan te leggen en een veiligere fietsomgeving te creëren.

“De rijweg van het centrum naar de Cromfortstraat wordt 6,10 m breed, in asfalt”, zei schepen Dequidt. De voetpaden worden 1,80 m breed. Langs de rijwoningen komen parkeerstroken van 2,50 m. De parkeerstrook wordt onderbroken door groenvakken met bomen en er komen fietssuggestiestroken. Er komt ook een wegversmalling tot 4 meter en een snelheidsremmer aan de grens met het centrum. In de Cromfortstraat wordt een parkeerstrook van 2,20 meter aangelegd langs de rijwoningen. Daar komen geen fietssuggestiestroken. De bushalte zal worden geïnstalleerd met verhoogde perrons, een bushokje, fietsbeugels en ze zal rolstoeltoegankelijk zijn en aangepast aan blindegeleiding. De zijberm van de Cromfortstraat tot het einde van de bebouwde kom zal een afwisseling worden van verharding en gras, en er komt een poort aan de bebouwde kom.”

Gescheiden riolering

Momenteel wordt het water van de rioleringen geloosd in de Bergenvaart of de langsgracht. Een gescheiden rioolstelsel met DWA (droogweerafvoer) zal het afvalwater met pompen en gravitaire leidingen afvoeren naar het rioleringsstelsel en het zuiveringsstation van Wulpen.

“Het aantal parkeerplaatsen zou worden verminderd van 50 naar 4”, merkte N-VA-raadslid Wouter Vanlouwe op. “Met veel jonge gezinnen die werken en twee auto’s hebben is het geen oplossing om ‘op termijn’ wat extra parkeerplaatsen te voorzien aan woonzorgcentrum Sint-Anna. En zijn dat dan alleen parkeerplaatsen voor bezoekers?” “Zou dit project niet beter wachten tot de herinrichting van de N8 achter de rug is?”, stelde!NSPRAAK-raadslid Jochem Boedts voor.

Geen goed idee volgens burgemeester Peter Roose. “Dan zijn we de subsidies kwijt en kunnen we meer dan een miljoen euro zelf ophoesten. De rijweg zal het trouwens niet meer uithouden tot 2030. De 31 dwarsparkeerplaatsen moeten inderdaad verdwijnen, die zijn te gevaarlijk”, besluit de burgemeester. (MVO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.