"Veertien dagen geleden werd ze opgenomen", aldus haar mantelzorger Roger Simoens. "Het was voorzien dat ze komende maandag zou verhuizen naar het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe. Vrijdag testte ze positief op het coronavirus."
...

"Veertien dagen geleden werd ze opgenomen", aldus haar mantelzorger Roger Simoens. "Het was voorzien dat ze komende maandag zou verhuizen naar het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe. Vrijdag testte ze positief op het coronavirus."Georgette was de weduwe van André Maelbrancke. Hij overleed in oktober 2015. Het echtpaar bleef kinderloos. Georgette en André woonden lang in de Rozelaan op de wijk Dourdan. Zo'n vijftien jaar geleden verhuisden ze naar een flat, boven de bank Belfius in het begin van de Menenstraat."Mijn doopmeter en tante was een zeer lieve en sociale vrouw", vertelt Freddy Verstraete uit Geluwe. Ze was in Geluwe zeer graag gezien. Nonkel André was textielarbeider in Tourcoing en werkte daar in de nachtploeg. De afgelopen weken had ik met mijn doopmeter geen contact meer want ik zat zelf in quarantaine. Volgens de dokter had ik de symptomen van het coronavirus. Ik werd niet getest."Georgette Verstraete werkte jarenlang in de Beselarestraat in de slagerij van haar zus wijlen Ivonne en wijlen Antoon Catry. "Nadien namen Dirk Dobbels en hun dochter Annie Catry de slagerij over", vertelt Roger Simoens uit Heule. "Georgette werkte daar in de slagerij, stond in de keuken en hielp met het huishouden.""Ze werkte ook op zaterdag en zondag. Georgette was altijd bezig. Door de notaris werd ik aangesteld als haar mantelzorger. De laatste jaren had ik met haar een zeer nauwe band. In het ziekenhuis werd Georgette twee keer getest op het coronavirus. Telkens negatief. Omdat ze maandag haar intrek in het rusthuis zou nemen, werd ze vrijdag een derde keer getest en toen bleek het plots positief. Eigenaardig. Haar overlijden komt zeker onverwacht."Antoon Catry en Ivonne Verstraete baatten hun slagerij 35 jaar lang uit. In 1980 namen hun dochter Annie en Dirk Dobbels de zaak over. "Ik ben er eerst in 1974 begonnen als zelfstandig helper"; vertelt Dirk Dobbels die in Geluwe al jarenlang voorzitter van het Gaperscomité is. "Tante Georgette zorgde toen voor onze kinderen en kwam op zaterdag koken", vertelt Dirk Dobbels. "Toen ze werkte voor mijn schoonouders bleef ze daar zelfs slapen. Ook haar moeder heeft er nog ingewoond." (EDB)