"Het oude schoolgebouw mag dan wel waardevol en beeldbepalend zijn, maar gezien de slechte staat was een gedeeltelijke renovatie niet haalbaar. Niet enkel de hoge kost voor de renovatie drong zich op, het gebouw voldoet ook niet meer aan de huidige onderwijsbehoeften en de organisatie ervan. ...