Gemeenterapport voor Nieuwpoort: uitkijken naar bouw nieuw stadskantoor

Er vonden de afgelopen jaren uitgebreide vernieuwingswerken aan de stedelijke vismijn plaats. © IV
Paul Bruneel

We kunnen in Nieuwpoort spreken over een stabiele beleidsploeg. Na drie jaar is er nog steeds geen sleet op de werking van de gemeenteraad en dat resulteert ook in heel wat realisaties waaronder de vernieuwing van de vismijn. De binnenstad werd verkeersveiliger. De volgende jaren wordt het onder meer uitkijken naar het nieuwe stadskantoor waarvoor de voorbereidingen al begonnen zijn.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Geert Vanden Broucke trok in 2018 als burgemeester naar de kiezer, maar CD&V was twee stemmenkanonnen kwijt door het overlijden van burgemeester Roland Crabbe en schepen Els Filliaert-Vanlandschoot. De partij hield stand en behield 15 zetels en de absolute meerderheid. De nieuwe partij Pro Nieuwpoort haalde drie zetels, N-VA twee en Vlaams Belang één. Sara Neudt (CD&V) nam intussen ontslag door een verhuis en werd vervangen door Roland Woestyn. Het schepencollege bestaat uit Geert Vanden Broucke, Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert en Jos Decorte. De gemeenteraadsleden zijn Rik Lips, Maarten Claeys, Karin Debruyne-Vancoillie, Wim Demeester, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Adina Counye, Eddy Louwie en Roland Woestijn (CD&V), Nicolas Vermote, Arnel Lemaire en Jo Rousseau (Pro Nieuwpoort), Matthias Priem en Sabine Slembrouck (N-VA) en Johan Vanblaere (VB).

Belangrijkste realisaties

De jongste drie jaar zijn erg bedrijvig geweest in Nieuwpoort. Van de 63 voorziene acties werden er al 45 uitgevoerd. Negen zijn er lopende en negen moeten nog, om diverse redenen, opgestart worden. Een belangrijk punt in de stad is de opmaak van een reglement om de leegstand en verkrotting tegen te gaan. De jeugd kreeg in het maritiem park een speelplein en aan de overheidsgebouwen werden fietsenstallingen geplaatst. Om de binnenstad veiliger te maken, werd de zone 30 ingevoerd. Heel wat wegen werden vernieuwd, fase 1 van de Langestraat is bijna af en fases 1 en 2 in de Pieter Deswartelaan zijn klaar. Voorts waren er uitgebreide vernieuwingswerken aan de stedelijke vismijn. De afbraak van woningen als voorbereiding voor de bouw van het nieuwe stadskantoor is al gebeurd. Over het hele gebied werden ook bomen aangeplant en in het Mauritspark en de Stuiverwijk werden nieuwe paden aangelegd.

Grootste miskleunen

Er zijn niet echt projecten die helemaal werden afgevoerd in Nieuwpoort. Het beleidsplan werd heel doordacht opgesteld en het is de bedoeling dat alles wat voorzien was bij het begin van de legislatuur, ook wordt uitgevoerd. Door de coronapandemie zijn enkele projecten wel op de langere baan geraakt. Het gaat hier onder meer om de oprichting van een niet-erkend lokaal dienstencentrum onder de vorm van wijkantennes. De aanleg van een voetgangers- en fietsersbrug over de kaai is voorzien, de uitvoering ervan gaat samen met de uitbreiding van de jachthaven. De brug komt er mogelijk eind 2023 of begin 2024. Ook de aanleg van fiets- en voetgangersbruggen over het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke en Veurne-Ambacht staan gepland, maar zijn nog niet voor meteen. Voorts wil men een bezoekerscentrum rond de visserij realiseren, maar mogelijk wordt ook dat niet meer geopend deze legislatuur.

Geplande projecten

Een belangrijk project is de bouw van een nieuw administratief centrum in de buurt van het huidige stadhuis en de bouw van een nieuw technisch centrum. Het is de bedoeling dat alle administratieve stadsdiensten ondergebracht worden in dit nieuwe centrum. De sociale dienstverlening zal worden gecoördineerd vanuit het Sociaal Huis. In de eerste helft van dit jaar wordt voorts gestart met de werken voor de bouw van een nieuw jeugd- en sportcomplex. De bouwaanvraag is al ingediend. Nog dit voorjaar start de bouw van een overdekte tennishal, de uitvoering daarvan gebeurt door de tennisclub. Om de parkeerdruk in de kernen te verminderen, wordt een randparking aangelegd op het Nieuwlandplein en wordt een mobiliteitsplan opgemaakt. Tot slot is de ontruiming en opwaardering van de ambachtelijke zone Kattesas in uitvoering en wordt er werk gemaakt van de uitbouw van het nieuwe bedrijventerrein.

Het rapport

Als een bestuur erin slaagt om ruim twee derde van de beleidspunten te realiseren in de eerste drie jaar van de legislatuur, dan mogen we gerust een onderscheiding geven. Het moet gezegd, het was geen makkelijke taak voor Geert Vanden Broucke (CD&V) om alles in goede banen te leiden. Hij werd burgemeester na het overlijden van Roland Crabbe, tijdens de vorige legislatuur, en slaagde er bij de verkiezingen in 2018 in om zijn voorkeurstemmen te vermeerderen tegenover 2012 (van 1.909 naar 3.057). De oppositiepartijen doen wat van hen wordt verwacht. Iedere gemeenteraad worden vragen afgevuurd op de meerderheidspartij CD&V. Het blijft beschaafd en we kunnen gerust spreken over een constructieve oppositie in Nieuwpoort.

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.