Gemeenteraad Torhout: “Onze kraamafdeling moet blijven”

Een vijfkoppige personeelsdelegatie in de gangen van de moderne en gezellige Torhoutse kraamafdeling: van links naar rechts de vroedvrouwen Greet Samoy, Valerie Verdonck, Liesbet Decoster, Fien Parrein en diensthoofd Dirk Feys. © Johan Sabbe
Johan Sabbe

Premier Alexander De Croo en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke krijgen straks post vanuit Torhout in de brievenbus. Ze ontvangen een motie, unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, met een niet mis te verstane boodschap: het behoud van de Torhoutse kraamafdeling op de campus Rembert van het AZ Delta.

De motie werd maandagavond namens CD&V aan de gemeenteraad voorgelegd door fractieleider Pieter Billiet. Diens vader Guido Billiet, in juli 2020 overleden, is jarenlang als anesthesist en urgentiearts aan het Sint-Rembertziekenhuis verbonden geweest. Alle politieke partijen sloten zich bij de motie aan en lieten unaniem dezelfde klank horen: “Onze kraamafdeling moet blijven.”

AZ Delta investeert 98 miljoen euro in campus Rembert

“We vragen aan de federale regering met aandrang om het voortbestaan van de lokale kraamafdeling te verzekeren”, aldus Pieter Billiet (37), zelf vader van twee dochtertjes Clara (5) en Elise (2), die beiden op de Torhoutse campus Rembert geboren werden. “Ook algemeen directeur Johan Hellings van het AZ Delta steunt onze motie. De ziekenhuiskoepel investeert de komende jaren liefst 98 miljoen euro in de herconditionering van de Torhoutse campus en het behoud van de kraamafdeling is duidelijk in die plannen opgenomen. We willen kost wat het kost dat de jonge moeders uit de hele regio in Torhout kunnen blijven bevallen.”

Twee jaar geleden rees er al eens ongerustheid over het voortbestaan van de plaatselijke kraamafdeling, toen Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg had becijferd dat een kraamafdeling jaarlijks minstens 557 bevallingen dient uit te voeren om efficiënt te zijn. Op dat moment, in januari 2020, met Maggie De Block als federaal minister van Volksgezondheid, legde Pieter Billiet ook al een motie voor.

Cijfermatige benadering is te gek voor woorden

“Helaas herhaalt de geschiedenis zich”, zucht Pieter. “Begin februari vernamen we via de media de plannen van minister Frank Vandenbroucke om de cijfers van Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg weer van onder het stof te halen en de kleinere kraamafdelingen af te bouwen. Dus zouden er minimum 557 bevallingen per jaar moeten plaatsvinden om een kraamafdeling te behouden. Een dergelijke cijferdans is te gek voor woorden.”

“We kunnen ons totaal niet vinden in die cijfermatige benadering. Het heeft geen zin om een kraamafdeling puur te beoordelen op basis van kwantiteit. We willen, ook op het vlak van bevallingen, een efficiënte nabije basiszorg, gestoeld op kwaliteit, zoals dat in Torhout het geval is. Hier voelen de ouders zich geen nummer en dat willen we zo houden.”

Bijna 480 bevallingen het voorbije jaar

Dirk Feys (59) werkt al 37 jaar als enige vroedman in de Torhoutse kraamafdeling en is er sinds 1999 diensthoofd. “Vorig jaar klokten we af op bijna 480 bevallingen, wat toch aanzienlijk is”, zegt hij. “Het is niet voor het eerst dat onze dienst als bedreigd beschouwd wordt en dus blijf ik er rustig bij. We nemen met ons hele team ons werk ter harte en vertrouwen erop dat AZ Delta het maximale zal doen om de bevallingen in Torhout mogelijk te blijven maken. Mocht onze kraamafdeling moeten sluiten, dan zou dat voor de brede regio een ramp zijn. Dit is een belangrijk aspect van de basiszorg, waaraan er niet geraakt mag worden. Ik blijf hoopvol.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.