Een architectuurwedstrijd leverde niet meteen een duidelijke winnaar op en het Vlaams Gewest blijkt niet akkoord te gaan om de grond nog in erfpacht te geven tegen de huidige voorwaarden.
...