De bekrachtiging van het burgemeestersbesluit inzake het digitaal vergaderen door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in functie van de bestrijding van de Covid-19-crisis werden unaniem goedgekeurd. Daarna werd het schrijve...

De bekrachtiging van het burgemeestersbesluit inzake het digitaal vergaderen door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in functie van de bestrijding van de Covid-19-crisis werden unaniem goedgekeurd. Daarna werd het schrijven van minister Bart Somers van 22 oktober voorgelezen. Als derde en laatste punt kwam de procedure in het kader van de onbestuurbaarheid aan bod. Raadslid Lieve Germonprez (Onafhankelijken) vroeg dit punt te verdagen tot de gemeenteraad van 18 november. "De kiezer besliste over de aanstelling van burgemeester en schepenen en dat willen we behouden. We willen onze verantwoordelijkheid blijven nemen en de werken in de Pittem- en Gentstraat goedkeuren. We willen koste wat het kost de situatie deblokkeren", aldus Lieve Germonprez.Burgemeester Verwilst repliceerde dat men al op 18 december 2019 de kans gekregen had om het meerjarenplan goed te keuren. "Hoe betrouwbaar is het dat we op 18 november 2020 een goedgekeurd meerjarenplan zullen hebben?", aldus de burgervader. Het voorstel tot verdaging werd met 7 ja-stemmen (Onafhankelijken) tegen 14 neen-stemmen verworpen. Uiteindelijk stemden 14 raadsleden voor de opstart van de procedure van onbestuurbaarheid. (LB)