Gemeenteraad keurt motie goed voor behoud Torhoutse kraamafdeling

De Torhoutse gemeenteraad heeft een motie goedgekeurd die het behoud van de kraamafdeling van het Sint-Rembertziekenhuis bepleit. Het initiatief ging uit van raadslid Pieter Billiet (CD&V), die op Kerstmis vader geworden is van een tweede dochtertje.

Pieter Billiet, An Tamsin en hun dochtertjes Clara (3) en Elise (1 maand). Pieter diende als jonge vader een motie in voor het behoud van de Torhoutse kraamafdeling. © JS

De motie is gericht aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Tegelijkertijd is ze een ondersteunend schrijven aan Johan Hellings, de algemeen directeur van het Roeselaarse AZ Delta, waartoe het Sint-Rembertziekenhuis behoort. Laatstgenoemde heeft al laten weten dat hij de Torhoutse kraamkliniek geenszins wil sluiten, maar minister De Block is het optrekken van het minimumaantal bevallingen per jaar en per kraamafdeling wél genegen.

Kraamafdeling belangrijk onderdeel van lokale basiszorg

De bal ging anderhalve week geleden aan het rollen, toen het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zijn studie bekendmaakte die zegt dat er minstens 557 bevallingen per jaar nodig zijn voor de efficiëntie van een kraamkliniek. Nu ligt de wettelijke ondergrens op 400 bevallingen. Mocht die naar 557 verhogen – maar zover is het nog lang niet – dan zou Torhout samen met een twintigtal andere ziekenhuizen in de rats zitten. Vorig jaar telde het Sint-Rembertziekenhuis 465 bevallingen, goed voor 467 baby’s. Een sinds tien jaar lichtjes groeiend aantal, maar te weinig mocht de studie ooit in wetgeving worden omgezet. Hoewel de koepel van het AZ Delta dan redding zou kunnen brengen, want die telt in zijn geheel meer dan 2.200 bevallingen.

Pieter Billiet (35), die de motie indiende, is fractieleider voor CD&V in de gemeenteraad. Een maand geleden hebben hij en zijn vrouw An Tamsin (31) een tweede kindje gekregen: Elise, een kerstkindje dan nog. Net als zusje Clara (3) werd het meisje in het Sint-Rembertziekenhuis geboren, waar Pieters vader Guido als anesthesist jarenlang arts is geweest.

“Een kraamafdeling is een belangrijk onderdeel van de lokale basiszorg”, aldus het raadslid. “En dan gaat het mij niet enkel om de bevallingen zelf, maar om alles wat eraan gelinkt is. Vergeet niet de voorafgaande bezoeken bij de gynaecoloog en de opvolging achteraf bij de kinderarts.”

Gemeenteraadsleden keuren motie unaniem goed

“Ik hoop dat alle politieke partijen rond de tafel mijn motie zullen goedkeuren”, vervolgde Pieter. “In de tekst uiten we ons ongenoegen over de eenzijdige benadering van de cijfers in de beruchte studie. We vragen met klem om bij efficiëntieoefeningen rekening te houden met de verzuchtingen van de bevolking en de basiszorg dicht bij huis te houden.”

Alle gemeenteraadsleden – over de politieke partijen heen – bleken het daarmee eens te zijn en keurden de motie goed. Eerder hadden ook al de personeelsleden van diverse kraamklinieken, de gynaecologen, de directies van de betrokken ziekenhuizen, heel wat jonge ouders en een pak lokale politici met verontwaardiging gereageerd op de studie. En op minister De Block, die er blijkbaar een kans in ziet om te besparen.

“Dat er besparingen nodig zijn in de gezondheidszorg beseffen we”, zei Eva Maes (N-VA). “Maar we zullen geen grote winst boeken door kraamklinieken te sluiten. Kraamafdelingen zijn basiszorg en behoren niet tot de diensten met hoogtechnologische apparatuur, die wél beter gecentraliseerd worden. De studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg is waardevol, maar focust te exclusief op de cijfers. Aspecten als patiëntencomfort en zorg worden buiten beschouwing gelaten. Een kraamafdeling sluiten, zou trouwens nefaste gevolgen hebben voor diensten zoals de pediatrie en de afdelingen neus, keel en oor. Kortom, het is een goede zaak dat het stadsbestuur ijvert voor het behoud van onze kraamafdeling.”

Bertrand Vander Donckt (Groen): “We danken Pieter voor de motie en staan er vierkant achter. Misschien mag de tekst zelfs nog iets sterker geformuleerd worden. De kwaliteit van de zorg in het Torhoutse ziekenhuis is heel hoog en dat mogen we zeker beklemtonen. Het is sowieso belangrijk dat we een motie aan de minister sturen die door de hele gemeenteraad gedragen wordt. Wat nu gebeurt.”

Ine Debruyne (SP.A) zei dat ook haar fractie de motie voor de volle 100 procent steunt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.