Gemeenteraad geeft fiat voor ontwikkeling woonproject Wonen Oost: “Er kan mooi en leefbaar project gerealiseerd worden”

De omwonenden dienden in september nog een lijvig bezwaarschrift in. © Tjorven Messiaen
Redactie KW

De Tieltse gemeenteraad gaf op de laatste raad haar definitieve zegen voor de ontwikkeling van het woonproject Wonen Oost, tussen de Kleine Weg, de Driesstraat en de Felix D’Hoopstraat. Daar zullen 89 wooneenheden bijkomen. In vergelijking met de vorige plannen wordt onder meer een grotere waterbuffer voorzien.

Na de voorlopige aanvaarding van het ruimtelijk uitvoeringsplan in september, is nu dus ook de officiële goedkeuring een feit. Nochtans kreeg dat plan toen stevige tegenkanting van de omwonenden. Na afloop van het openbaar onderzoek, dienden zij onder de noemer ‘Woon Oost Leefbaar Houden’ immers een stevig bewaarschrift in, ondertekend door meer dan 300 buurtbewoners. De toenemende verkeersdrukte en de vrees voor extra wateroverlast waren daarbij de grootste bezorgdheden.

De Gecoro weerhield die bezwaren echter niet en verleende een gunstig advies aan het schepencollege om het dossier verder te zetten. Wel formuleerde het zelf enkele adviezen. Met betrekking tot een zwaardere waterbuffer en een vertraagde afvoer zal het schepencollege die adviezen ook volgen.

Bezwaren van tafel geveegd

Toch is gemeenteraadslid Simon Bekaert (Vooruit) niet tevreden. “Er waren een paar honderd bezwaarindieners, maar we stellen vast dat alle bezwaren van tafel geveegd zijn. Fundamenteel is er, op een klein doekje voor het bloeden na, ook niets veranderd aan de plannen”, zegt Simon Bekaert, wiens fractie zelf ook een bezwaarschrift indiende. Ook aan de motivering waarom enkele bezwaren verworpen werden, lijkt volgens hem een en ander te schorten. “Een antwoord geven is één ding, maar een inhoudelijk correct antwoord geven is nog iets anders. Als je met dergelijke motiveringen naar de Raad van State trekt, dan borstelen ze u gewoon naar buiten”, is hij stellig.

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) verdedigde zich wel tegen de kritiek. “De voorbereiding van dit RUP startten al in 2008, dus ik zou durven stellen dat er heel goed over nagedacht is”, vertelde hij, waarna hij zich tot Bekaert zelf richtte. “In 2018, toen het voorontwerp van het RUP besproken werd, was u trouwens zelf bevoegde schepen en veel zaken waartegen u nu bezwaar indiende, stonden toen ook al in het ontwerp. Ik begrijp dan ook niet echt dat u plots van gedacht veranderd lijkt.”

Daarnaast benadrukt Luc Vannieuwenhuyze dat er wel degelijk rekening gehouden werd met de bezwaren. “Zo werd waterbuffercapaciteit stevig opgetrokken en hebben we ook meer afstand voorzien tussen de bestaande woningen en de nieuwe wegen. Doordat er nu ook gekozen werd voor twintig stapelwoningen, zal de groenzone 6.500 vierkante meter tellen, in plaats van de voorziene 4.000”, aldus de burgemeester. “Er kan dus een mooi en leefbaar project gerealiseerd worden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.