"Met het gemeentebestuur willen we het Gemeenteplein herwaarderen", vertelt eerste schepen Piet De Groote. "Dit volksplein in het centrum van het Oude Knokke heeft nood aan een totale make-over. Er zit veel potentieel in het Gemeenteplein. We willen met deze oefening tot een evenwicht komen tussen inwoners en handelaars. Daarom vroegen we aan twee studiebureaus, Tractebel en Buren, om al een en ander uit te werken. Met deze charette willen we de medewerking van de bewoners en omwonenden. Zij konden drie avonden lang helpen nadenken over de nieu...